به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسیمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر فیش بانکی 10013
درخواست متقاضی 10030
نداشتن بدهی قطعی 100245
سابقه فعالیت 100301
تاییدیه قبولی در آزمون 100108

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ

هزینه صدور مجوز

60000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه اشتغال به کار مهندسی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه اشتغال به کار مهندسی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز