به این نوشته چند امتیاز می دهید؟


مرجع صدورمشخصات


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

6681374/12/22ماده 4 قانون و مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي آن
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر فیش بانکی10013
تصویر اجاره نامه10018
درخواست متقاضی10030
برگه خود اظهاری100376
تکمیل فرم پرسشنامه تایید صلاحیت100470
کارت عضویت100532
ارائه تعهد نامه شرکت100621
پروانه اشتغال معتبر100956

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

6681374/12/22ماده 4 قانون و مواد 14 و15 آيين نامه اجرايي

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

6681374/12/22مبحث دوم مقررات ملي
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

تایید سند مالکیت

10002قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0https://ssaa.ir

آگهی روزنامه رسمی

10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx

وضعیت نظام وظیفه

10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir

پروانه کار اتباع خارجی

10012وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال0https://eakh.mcls.gov.ir

سابقه بیمه

10027سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir

استعلام موافقت اداره مسكن و شهرسازي

10196وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی2www.mrud.ir

ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی

10138وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – سازمان امور دانشجویان0

استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه

10173نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا20www.police.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir

استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی

10119وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0www.tamin.ir

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

10090سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3

مفاصا حساب مالیاتی

10108سازمان امورمالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی0www.tax.gov.ir

استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی

10126سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال0www.ncr.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

2011375/01/01ماده 22 آيين نامه اجرايي
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

2011375/01/01ماده 22
هزینه صدور پروانه اشتغال به کار


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور مجوز300000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

6681374/12/22مبحث دوم مقررات ملي ساختمان
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه اشتغال به کار
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه اشتغال به کار

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه اشتغال به کار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پروانه اشتغال به کارمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه اشتغال به کار


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه اشتغال به کار