به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص پروانه انتشار بازی رایانه ای اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور پروانه انتشار بازی رایانه ایمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه انتشار بازی رایانه ای
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

634 1365/12/12 دانلود

اساسنامه بنياد ملي بازي هاي رايانه اي

640 1385/03/09 دانلود

آئين نامه نظام رده بندي سني(مصوبه شماره 665و 666 شوراي فرهنگ عمومي)

642 1395/05/05 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای پروانه انتشار بازی رایانه ای


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
مدارک مالکیت ناشر 1001013
طرح پیشنهادی بسته‌بندی یا نقشک بازی رایانه ای 1001009
ارائه نسخه قابل اجرای بازی 100991

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه انتشار بازی رایانه ای


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید پروانه انتشار بازی رایانه ای
فرآیند اصلاح پروانه انتشار بازی رایانه ای


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح پروانه انتشار بازی رایانه ای
فرآیند ابطال پروانه انتشار بازی رایانه ای


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز