به این نوشته چند امتیاز می دهید؟


مرجع صدور پروانه نرم افزارمشخصات مجوز نرم افزار


شرایط لازم برای صدور پروانه انتشار نرم افزار

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 درخواست توسط مالک نرم افزار یا ناشر دیجیتال باشد. (درخصوص نرم افزارهای خارجی، فقط ناشران دیجیتال می توانند اقدام به ثبت درخواست نمایند.)
2 احراز هویت مالک نرم افزار (با توجه به اینکه ناشران دیجیتال، مجوز فعالیت را از طریق سامانه دریافت کرده اند، نیازی به ارایۀ مجدد مدرک شناسایی ندارند.)
3 عدم مغایرت محتوای نرم افزار با موازین شرعی و قانونی کشور ( اعم از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوانین شرع و قوانین رسمی کشور مبنی بر عدم وجود محتوای مجرمانه و عدم توهین به مقدسات و نظام مقدس جمهوری اسلامی و ….)
4 مطابقت محتوای نرم افزار با ضوابط و مقررات محتوایی ذیل قانون جرایم رایانه ای. (پیوست)
5 مستندات دال بر رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی صاحبان محتوا و آثار موجود در نرم افزار و یا تعهدنامه مبنی بر رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی

مدارک لازم برای صدور پروانه انتشار نرم افزار

ردیف مدارک توضیحات
1 کارت ملی مالک نرم افزار (در صورتی که متقاضی مالک نرم افزار باشد).
2 نرم افزار مورد نظر
3 اجازه نامه یا قرارداد مبنی بر مالکیت یا بهره برداری حقوق مادی از صاحب اثر

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور پروانه انتشار نرم افزار

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده پروانه انتشار نرم افزار است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده پروانه انتشار نرم افزار، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

زمان لازم برای صدور پروانه انتشار نرم افزار از زمان تاييد مدارک

 30 روز کاری

مدت اعتبار پروانه انتشار نرم افزار

دائمی

هزینه صدور پروانه انتشار نرم افزار

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ابطال تمبر مالیاتی ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
2 هزینه صدور مجوز ۳۰۰ ریال هزینۀ هولوگرام به تفکیک نرم افزارهای داخلی و خارجی به صورت سالانه در قانون بودجۀ سنواتی تعیین و ابلاغ می شود. (در حال حاضر نرم افزارهای داخلی 300 ریال و نرم افزارهای خارجی 800 ریال)

شرایط لازم برای تمدید پروانه انتشار نرم افزار

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
2 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
3 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
4 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
5 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید پروانه انتشار نرم افزار

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای تعلیق پروانه انتشار نرم افزار

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
3 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی

شرایط لازم برای ابطال پروانه انتشار نرم افزار

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : ابطال در صورت نقض حقوق مالکیت فکری