5/5 - (1 امتیاز)

پروانه اکتشاف معدن

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه اکتشاف معدنو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور پروانه اکتشاف معدنمشخصات پروانه اکتشاف معدن


شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف معدن

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت متقاضی
2 ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف معدن یا برنده شدن در مزایده محدوده‌های اکتشافی
3 تعیین تکلیف وضعیت انجام خدمت نظام وظیفه برای آقایان
4 دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن
5 عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷

عدم شمول ماده ۳۳ قانون معادن مصوب 1377 (کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال‌ نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند.

در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات‌دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی محکوم می‌گردند.

6 نداشتن درخواست یا پروانه اکتشاف معدن معتبر در زمان ارائه درخواست
7 دارا بودن حداقل توان فنی و مالی بر اساس ارزیابی توان مالی، دانش فنی و تجربی مبتنی بر سرمایه،، دارایی و فروش خالص شرکت و امتیاز کادر فنی و سوابق عملیاتهای اجرایی قبلی شرکت ( مطابق دستورالعمل‌های شماره 91883/60 مورخ 21/04/1395، 249596/60 مورخ 18/11/1395 و 135962/60 مورخ 18/06/1394)
8 نداشتن محرومیت از فعالیت‌های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
9 بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا (اخذ تاییدیه از مراجع متولی محدوده‌ها و حرایم قانونی) به شرح ذیل:

الف ـ حریم قانونی راه‌ها و راه آهن

ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها

پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات

ت ـ داخل جنگل‌ها و مراتع

ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

ج ـ حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح

چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده

ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز

10 پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون معادن (‌متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض،‌ مبلغی را بر اساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت،‌معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.)
11 طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی(پیوست)
12 معرفی مسئول فنی
13 ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون (دارندگان پروانه اکتشاف به استثنا مالک یا مالکان شخصی در ملک خود موظفند از زمان صدور پرواانه اکتشاف،‌سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی،‌مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هرسال به پیشنهاد وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.)
14 احراز هویت متقاضی
15 ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف معدن یا برنده شدن در مزایده محدوده‌های اکتشافی
16 درج موضوع فعالیتهای معدنی (عملیات پی ‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه ‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی) در اساسنامه
17 دارا بودن حداقل توان فنی و مالی بر اساس ارزیابی و امتیازبندی بر اساس ارزیابی توان مالی، دانش فنی و تجربی مبتنی بر موجودی صورتهای مالی، دارا بودن پروانه اشتغال پایه سه الی ارشد و سوابق عملیاتهای اجرایی در این حوزه و به تفکیک امتیازبندی مجزا برای اشخاص حقیق و حقوقی (مطابق دستورالعمل‌های شماره 91883/60 مورخ 21/04/1395، 249596/60 مورخ 18/11/1395 و 135962/60 مورخ 18/06/1394)
18 داشتن ظرفیت خالی گواهی صلاحیت فنی و مالی متقاضی (مطابق دستورالعمل‌های شماره 91883/60 مورخ 21/04/1395، 249596/60 مورخ 18/11/1395 و 135962/60 مورخ 18/06/1394)
19 نداشتن محرومیت از فعالیتهای معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف معدن
20 عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷
21 بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا (اخذ تاییدیه از مراجع متولی محدوده‌ها و حرایم قانونی) به شرح ذیل:

الف ـ حریم قانونی راه‌ها و راه آهن

ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آن‌ها

پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات

ت ـ داخل جنگل‌ها و مراتع

ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

ج ـ حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح

چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده

ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز

22 پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون معادن (‌متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض،‌مبلقی را بر اساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت،‌معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.)
23 طرح اکتشاف(پیوست)
24 معرفی مسئول فنی
25 ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون (دارندگان پروانه اکتشاف معدن به استثنا مالک یا مالکان شخصی در ملک خود موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف معدن،‌ سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی،‌ مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هرسال به پیشنهاد وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.)

مدارک لازم برای صدور پروانه اکتشاف معدن

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان
2 تعهد عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و ماده 33 قانون معادن
3 تاییدیه دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن
4 تأییدیه طرح اکتشاف
5 تعهد عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و ماده 33 قانون معادن
6 تاییدیه دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن
7 تأییدیه طرح اکتشاف
8 فرم ثبت درخواست متقاضی
9 گواهی صلاحیت فنی و مالی
10 ارائه قرارداد با مسئول فنی
11 سند پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون معادن (دارندگان پروانه اکتشاف به استثنا مالک یا مالکان شخصی در ملک خود موظفند از زمان صدور پرواانه اکتشاف،‌سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی،‌مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هرسال به پیشنهاد وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.)
12 اساسنامه شرکت (با موضوع فعالیت های معدنی)
13 روزنامه رسمی متضمن آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات شرکت
14 سند پرداخت نقدی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون معادن (‌متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض،‌ مبلقی را بر اساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت،‌معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند)
15 ارائه قرارداد با مسئول فنی
16 سند پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون معادن یا ارائه اسناد تقسیط

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور پروانه اکتشاف معدن

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
2 تأییدیه رعایت حریم قانونی کمیی منابع آبی وزارت نیرو / شرکت منابع آب درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
3 تأییدیه رعایت حریم قانونی خطوط انتقال و توزیع برق موجود و در دست اقدام وزارت نیرو / شرکت توانیر درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
4 تأییدیه رعایت حریم قانونی خطوط لوله انتقال گاز وزارت نفت / شرکت گاز درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
5 تأییدیه رعایت حریم قانونی خط لوله اتیلن غرب و مرکز وزارت نفت / شرکت پتروشیمی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
6 تأییدیه رعایت حریم و ضوابط حفاظتی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی (قبل از عملیات اجرایی) وزارت میراث / معاونت میراث درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
7 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
8 تأییدیه موقعیت زمین نسبت به محدوده و حریم قانونی شهرها وزارت راه / معاونت شهرسازی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
9 تأییدیه احداث، بهره‌برداری، دیوارکشی و مستحدثات در حاشیه راه وزارت راه / سازمان راهداری درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
10 تأییدیه رعایت حریم قانونی اماکن نظامی و انتظامی وزارت دفاع درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
11 تأییدیه اکتشاف معدن در عرصه‌های منابع طبیعی وزارت جهاد / سازمان منابع طبیعی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
12 تأییدیه رعایت حریم قانونی اماکن متبرکه وزارت ارشاد / سازمان اوقاف درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
13 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
14 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
15 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
16 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
17 تأییدیه استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی رده (1) تا (6) سازمان محیط زیست / معاونت انسانی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
18 تأییدیه حوزه‌ها و محدوده‌های معدنی تحت پوشش سازمان انرژی اتمی سازمان اتمی / مرکز نظام ایمنی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده پروانه اکتشاف معدن است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده پروانه اکتشاف معدن، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

زمان لازم برای صدور پروانه اکتشاف معدن از زمان تاييد مدارک

90 روز کاری

مدت اعتبار پروانه اکتشاف معدن

6 ماه

مدت زمان صدور مجوز از زمان تکمیل مدارک:

90 روز با رعایت ماده 24 قانون معادن:
  • برای مواد معدنی گروه‌های یک و دو حداکثر شش ماه
  • برای مواد معدنی گروه‌های سه، چهار و پنج حداکثر یک سال
  • برای مواد معدنی گروه شش برای مراحل اول و دوم موضوع ماده ۴ آیین نامه، حداکثر شش ماه و برای مراحل سوم و چهارم موضوع ماده ۴ آیین نامه، حداکثر یک سال

هزینه صدور پروانه اکتشاف معدن

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱۰۰٬۰۰۰ ریال – 100.000 ریال – هزینه موضوع تبصره‌های ۲ و 3 ماده ۶ قانون معادن

شرایط لازم برای تمدید پروانه اکتشاف معدن

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
6 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای تمدید پروانه اکتشاف معدن

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : در صورت خارج از ید بودن اجرای عملیات ارایه مدارک مثبت مرتبط با آن

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید پروانه اکتشاف معدن

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح پروانه اکتشاف معدن

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
2 تغییر و جایجایی در کارکنان یا اشخاص ذیربط
3 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
4 تغییر در مفاد اساسنامه
5 کاهش سرمایه
6 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
7 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
8 رعایت الزامات تخصصی : عدم نقل و انتقال قبلی (پروانه‌های اکتشاف در زمان اعتبار فقط یک نوبت قابل انتقال هستند.)
9 رعایت الزامات تخصصی : نقل و انتقال : پس از احراز شرایط و موافقت سازمان/اداره کل استان و معرفی به دفترخانه ثبت اسناد رسمی، ارایه سند صلح پس از ارایه مدارک
10 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
11 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
12 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
13 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
14 تأییدیه آدرس و کد پستی
15 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
16 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای اصلاح پروانه اکتشاف معدن

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : جایگزینی تعهدات دارنده پروانه به سایر ادارات موضوع ماده 24 با انتقال گیرنده
3 تأییدیه احراز صلاحیت فنی : داشتن صلاحیت فنی و مالی معتبر و ظرفیت خالی انتقال گیرنده

استعلامات بین دستگاهی جهت اصلاح پروانه اکتشاف معدن

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
7 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
8 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای توسعه پروانه اکتشاف معدن

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 افزایش سرمایه
2 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
3 تغییر در ظرفیت
4 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
5 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
6 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
7 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
8 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای توسعه پروانه اکتشاف معدن

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : اصلاح و افزایش محدوده پروانه اکتشاف صرفا فقط در صورت وقوع محدوده مورد نظر در درخواست اولیه که حسب مخالفت سایر ادارات موضوع ماده 24 کسر شده باشد، منوط به عدم گذشت بیش از

استعلامات بین دستگاهی جهت توسعه پروانه اکتشاف معدن

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای ابطال پروانه اکتشاف معدن

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : در صورت عدم کشف ذخیره و صدور گواهی کشف، نقص عملیات، عدم توانایی دارنده پروانه در اجرای عملیات، عدم ارایه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله در مهلت مقرر یا عدم رفع نقص از عملیات یا گزارش پایان اکتشاف پروانه اکتشاف خودبخود لغو میگردد
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم ایفای تعهدات و اجرای عملیات اکتشافی برابر طرح مصوب یا عدم رعایت ضوابط و معیارهای فنی و ایمنی ابلاغی وزارت