به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه اکچوئری بیمه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه اکچوئری بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

296 1391/09/28 بندهای2و3ماده1

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

296 1391/09/28 مواد 2و4
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اکچوئری بیمه


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031
تابعیت ایرانی 100204
سابقه فعالیت 100301
کسب نمره قبولی 100764

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

296 1391/09/28 2 تا 5
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

وضعیت نظام وظیفه

10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

296 1391/09/28 ماده 2
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

296 1391/09/28 ماده 13
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 2 عناوین
مدت اعتبار پروانه اکچوئری بیمه

 ماه
هزینه صدور پروانه اکچوئری بیمه
نمونه پروانه اکچوئری بیمه صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه اکچوئری بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه اکچوئری بیمه
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه اکچوئری بیمه

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه اکچوئری بیمه
فرآیند اصلاح پروانه اکچوئری بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه اکچوئری بیمه


شرایط قابلیت ابطال پروانه اکچوئری بیمه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

296 1391/09/28 ماده 18
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه اکچوئری بیمه


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش کارشناس 100557
مستندات قانونی تخلف 1001639

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه (آیین نامه 78) شورای عالی بیمه

296 1391/09/28 ماده 18 [icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””