به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

[ult_tab_element tab_style=”Style_4″][single_tab title=”صدور” tab_id=”1636868592930-4″]

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 مواد3، 19 و 21 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی

10430 1392/03/18 ماده 18 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور

11091 1351/08/10 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی

شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر 11161
نقشه های کلی و تفکیکی پیشنهادی برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات 11163
نقشه UTM زمین (محل) پیشنهادی برای تاسیس واحد/ مرکز مورد تقاضا 11164
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
طرح جامع فنی و بهداشتی ایجاد واحد/ مرکز مورد تقاضا 11168
د. کروکی و آدرس دقیق زمین مورد نظر برای تاسیس واحد/ مرکز مورد تقاضا 11169

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور

11091 1351/08/10 ماده 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تایید زیست محیطی – اداره کل حفاظت محیط زیست استان 10432 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 21 www.doe.ir موافقت کتبی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با احداث در محل مورد نظر و ایجاد سیستم تصفیه فاضلاب و تبدیل ضایعات
استعلام امکان تامین منابع آب مورد نیاز و اعلام حرائم قانونی 10163 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران – شرکت سهامی آب منطقه ای 15 www.moe.gov.ir موافقت کتبی سازمان امور آب منطقه ای با تامین آب مورد نیاز
استعلام تامین برق مورد نیاز از شرکت توزیع نیروی برق استان و یا شهرستان 10154 شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت برق منطقه‌ای 15 www.tbtb.ir موافقت کتبی سازمان برق منطقه ای با تامین برق مورد نیاز
استعلام تغییر کاربری یا واگذاری اراضی ملی 10174 سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی 30 ichto.ir موافقت کتبی امور اراضی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی با واگذاری و تغییر کاربری زمین مورد نظر (در مورد زمین هایی که کاربری کشاورزی دارند.

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 3 و 21 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

10807 1386/04/19 ماده 6 دانلود

قانون هوای پاک

11147 1396/05/11 ماده 11 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11148 1354/12/03 ماده 35 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/15

10796 1390/04/15 ماده 9 و 10 دانلود

ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاه ها

10893 1391/11/12 ماده 5 دانلود

ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و کارخانجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکمل های غذایی و رژیمی و صنایع بسته بندی

10894 1391/11/02 ماده 27 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی جهت صدور پروانه بهداشتی تاسیس 49500 ریال
صدور پروانه بهداشتی تاسیس 49500 ریال
حق تمبر صدور پروانه 200000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نرخ خدمات سازمان دامپزشکی کشور

10895 1391/01/28 فصل پنجم دانلود
نمونه پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر 11161
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
اصل پروانه بهداشتی تاسیس 11173

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود
ضوابط خاص تمدید پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 21 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود
مدت زمان تمدید پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی جهت صدور پروانه بهداشتی تاسیس 49500 ریال
هزینه تمدید پروانه تاسیس 330000 ریال
حق تمبر تمدید پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نرخ خدمات سازمان دامپزشکی کشور

10895 1391/01/28 فصل پنجم دانلود
فرآیند اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر 11161
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
در موارد تغییر نوع بهره برداری (شاخص پروانه) و یا ظرفیت تولید مدارک به مشابه صدور پروانه می باشد 11174


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور

11091 1351/08/10 ماده 3 دانلود
ضوابط خاص اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 21 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود
مدت زمان اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 21 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
انتقال پروانه بهداشتی تاسیس 165000 ریال
بازدید کارشناسی جهت اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس 49500 ریال
اصلاح پروانه به جز انتقال پروانه 33000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نرخ خدمات سازمان دامپزشکی کشور

10895 1391/01/28 فصل پنجم دانلود
فرآیند ابطال پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 12 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 4 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهداشتی تاسیس اماکن دامی


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانه از سوی متقاضی 11192
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح 11193

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 4 دانلود