3/5 - (18 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص پروانه بهداشتی خودروی حمل دام اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنحانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز

وزارت جهاد کشاورزیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهداشتی خودروی حمل دام
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 مواد 2 و 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی خودروی حمل دام


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
مدارک قانونی معتبر مالکیت خودرو (های) مورد نیاز 11440
تعهد نامه رسمی (محضری) مالک و راننده 11532
کارت بهداشتی معتبر راننده (ها) و کمک های آنان 11533
کارت شناسایی خودرو (ها) 11534

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان

11082 1393/06/02 بخش اول دانلود

ضوابط فنی بهداشتی حمل و نقل فراورده های دامی

11985 1387/07/07 بخش اول دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان

11082 1393/06/02 بخش دوم دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان

11082 1393/06/02 بخش دوم دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

بخشنامه سقف زمانی صدور (تمدید/ اصلاح) پروانه (مجوز/ گواهی) هاي دامپزشکی

12067 1399/10/13 متن بخشنامه دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان

11082 1393/06/02 بخش اول دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه خودرو سبک 300000 ریال
صدور پروانه خودرو سنگین 225000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 14 دانلود

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

10943 1393/01/28 ردیف20 و 22 فصل پنجم دانلود
نمونه پروانه بهداشتی خودروی حمل دام صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه بهداشتی خودروی حمل دام


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه بهداشتی خودروی حمل دامفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان

11082 1393/06/02 بخش اول دانلود

ضوابط فنی بهداشتی حمل و نقل فراورده های دامی

11985 1387/07/07 بخش اول دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان

11082 1393/06/02 بخش دوم دانلود
مدت زمان تمدید پروانه بهداشتی خودروی حمل دام

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

بخشنامه سقف زمانی صدور (تمدید/ اصلاح) پروانه (مجوز/ گواهی) هاي دامپزشکی

12067 1399/10/13 متن بخشنامه دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه بهداشتی خودروی حمل دام


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه خودرو سبک 300000 ریال
صدور پروانه خودرو سنگین 225000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 14 دانلود

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

10943 1393/01/28 ردیف20 و 22 فصل پنجم دانلود
فرآیند اصلاح پروانه بهداشتی خودروی حمل دام


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه بهداشتی خودروی حمل دام


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده 11254
مدارک قانونی معتبر مالکیت خودرو (های) مورد نیاز 11440
تعهد نامه رسمی (محضری) مالک و راننده 11532
کارت شناسایی خودرو (ها) 11534


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان

11082 1393/06/02 بخش اول و دوم دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان

11082 1393/06/02 بخش دوم دانلود
مدت زمان اصلاح پروانه بهداشتی خودروی حمل دام

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

بخشنامه سقف زمانی صدور (تمدید/ اصلاح) پروانه (مجوز/ گواهی) هاي دامپزشکی

12067 1399/10/13 متن بخشنامه دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه خودرو سبک 300000 ریال
صدور پروانه خودرو سنگین 225000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 14 دانلود

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

10943 1393/01/28 ردیف 20 ، 22 فصل پنجم دانلود
فرآیند ابطال پروانه بهداشتی خودروی حمل دام


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 مواد 4 و 20 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهداشتی خودروی حمل دام


عنوان مدرک کد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح 11193
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده 11254
درخواست کتبی دارنده پروانه/ مجوز/ گواهی مبنی بر ابطال پروانه 11436

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 مواد 4 و 20 دانلود