به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهداشتی داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 5 دانلود

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها

10286 1390/02/07 مواد 5 و 8 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی


عنوان مدرک کد مدرک
قرارداد و مدارک/ پروانه مسئول فنی (فنی بهداشتی) و در صورت لزوم دستیاران مربوط 10367
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط 11264
نتایج آزمایش های شیمیایی و میکروبی آب مصرفی 11558
قرارداد BOT یا (Build-Operate-Transfer ) 13322

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها

10286 1390/02/07 ماده 5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تامین آب 10137 وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا 15 http://www.moe.gov.ir
تامین برق 10138 شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت توزیع نیروی برق 15 http://www.moe.gov.ir
تامین انشعاب گاز 10127 شرکت ملی گاز ایران – شرکت های گاز استانی 30 www.nigc.ir
رعایت ضوابط استقرار محیط زیست 10429 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 https://doe.ir
موافقت گمرک در صورتی که مکان مورد نظر در محوطه گمرک قرار بگیرد 10519 وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران 0 https://dotic.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها

10286 1390/02/07 ماده 5 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه بهداشتی داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها

10286 1390/02/07 ماده 5 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها

10286 1390/02/07 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه بهداشتی داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید پروانه بهداشتی داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه بهداشتی داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه بهداشتی داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد