3/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

مرجع صدورمشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 1353

441 1353/12/18 ماده 7

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

435 1387/11/17 همه
فرآیند صدور مجوز بهداشت غذایی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز بهداشت غذایی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
تکمیل فرم درخواست پروانه 100174

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز بهداشت غذاییمدت زمان صدور مجوز بهداشت غذایی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز بهداشت غذایی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور 1450000 ریال
هزینه تمدید 560000 ریال


نمونه پروانه بهداشت غذایی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز بهداشت غذایی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه
ضوابط خاص تمدید مجوز بهداشت غذاییمدت زمان تمدید پروانه

 روز
مدت اعتبار مجوز بهداشت غذایی

 ماههزینه تمدید پروانه بهداشت
فرآیند اصلاح مجوز بهداشت غذایی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه
ضوابط خاص اصلاح مجوز بهداشت غذاییمدت زمان اصلاح پروانه

 روز
مدت اعتبار مجوز بهداشت غذایی

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه


شرایط قابلیت ابطال مجوز بهداشت غذاییشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه