به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای پروانه بهره برداری بازیافت


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه بهره برداری بازیافت را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

پس چنانچه می خواهید واحد بازیافت راه اندازی کنید و نیاز به پروانه بهره برداری بازیافت دارید، پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید.

ضایعات مواد زاید جامد و نیمه جامد، و سیالات محصور و مظروف (غیر از فاضلاب و انتشارات هوابرد از قبیل دودکش، مشعل، ونت‌های فرایندی و …) هستند

که از فعالیت اشخاص و یا فعل و انفعالات طبیعی تولید می‌شود، از نظر تولید کننده زاید تلقی نمی‌شود و مادام که تحت تملک مالک باشد، مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد.

اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت به غیر از مرحله جمع‌آوری و حمل، مرجع صدور مجوز به کل فرآیندهای مدیریت پسماند است و بر اساس دستورالعمل صدور مجوزهای صنعتی و خدمات بازرگانی به فرآیندهای حوزه پخش و لجستیک هم مجوز می‌دهد

که جمع‌آوری و حمل، فرآیند معکوس پخش است و بر همین اساس به نظر می‌رسد امکان مرجعیت وزارت صمت جهت صدور پروانه بهره برداری بازیافت در این حوزه وجود داشته باشد.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
پروانه بهره برداری بازیافت
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کنندهوزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان های تابعه وزارت صنعت

شرایط لازم برای صدور پروانه بهره برداری بازیافت


شرایط دریافت پروانه بهره برداری بازیافت عبارتند از :

 

ردیفشرایط
1ثبت درخواست صدور مجوز
2احداث کارخانه تولیدی
3اسناد مالکیت زمین یا قرارداد شهرک یا اجاره نامه معتبر
4تأمین زیرساخت های لازم شامل آب، برق، گاز و راه ها و شبکه حمل ونقل
5نصب کلیه تأسیسات و تجهیزات لازم تولید
6انجام تولید آزمایشی
7نداشتن منع محیط زیستی
8عدم امکان صدور پروانه بهره برداری به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی

مدارک لازم برای صدور پروانه بهره برداری بازیافت


ردیفمدارک
1آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی و اساسنامه معتبر (برای اشخاص حقوقی)
2آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی و معتبر (برای اشخاص حقوقی)
3فرم ثبت درخواست صدور مجوز
4جواز تاسیس بازیافت
5گزارش بازدید کارشناسی سازمان استان مربوطه مبنی بر تکمیل فرایند نصب و راه اندازی، تعیین ظرفیت پردازش، زیربناهای نصب شده، هزینه های انجام شده و اشتغال مود نیاز (به استناد مواد 7، 8، 14 و 15 دستورالعمل 9/5002 مورخ 18/7/1392)
6مالکیت زمین یا قرارداد شهرک یا اجاره نامه معتبر
7تأیید تأمین آب
8تأیید تأمین برق
9تأیید تأمین گاز
10تأیید سازمان محیط زیست
11تأیید بلامانع بودن تغییر کاربری اراضی

استعلامات بین دستگاهی


ردیفاستعلام
1تأیید جواز تأسیس (درصورتی که سابقاً اخذ شده باشد)
2تأیید تأمین آب
3تأیید تأمین برق
4تأیید تأمین گاز
5تأیید محیط زیست
6تأیید بلامانع بودن تغییر کاربری اراضی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده پروانه بهره برداری بازیافت است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده پروانه بهره برداری بازیافت، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوزهای پیش نیاز برای دریافت پروانه بهره برداری بازیافت


ردیفمجوزلینک
بدون مورد

زمان لازم برای صدور پروانه بهره برداری بازیافت از زمان تاييد مدارک


15 روز کاری

مدت اعتبار پروانه بهره برداری بازیافت


0 ماه (برای محل های استیجاری، مطابق مدت اجاره نامه خواهد بود.)

هزینه های دریافت پروانه بهره برداری بازیافت


 

ردیفعنوانمبلغ (ریال)توضیحاتپیوست
1هزینه صدور مجوز۱۵۰٬۰۰۰ ریال
1ابطال تمبر مالیاتی۱۰۰٬۰۰۰ ریال