در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور پروانه بهره برداری بیمارستانمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهره برداری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تاسیس بیمارستان

405 1383/12/24 همه دانلود فایل

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

428 1367/03/12 همه دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک
تصویر سند مالکیت
تصویر گواهی پایان کار
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی
تائیدیه های فنی ساختمان
تائیدیه بهداشتی
مجوز کار با اشعه صادره از سازمان انژی اتمی

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه بهره برداری بیمارستانمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه بهره برداری

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده