به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

به منظور تحقق اهداف تبيين شده در قانون اصلاح تبصره «5» بند «الف» ماده «3» قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن و آئين نامه اجرايي مربوطه، صدور و تمديد پروانه تأسيس و پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی در دستور كار شركتهاي استاني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قرار گرفت.

بر اين اساس بخش های غير دولتی مي توانند متقاضی ايجاد شهرك يا ناحيه صنعتي شوند و از مزاياي آن بهره مند شوند.

اسناد و مدارك مورد نياز به منظور صدور پروانه هاي مذكور در قالب چك ليستهايي كه بدين منظور طراحي شده اند در اختيار متقاضيان قرار داده مي شود.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي قانون تبصره 5 اصلاحي بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44

11483 1393/07/28 ماده 4 و بند ك ماده 1 دانلود

قانون تبصره 5 اصلاحي بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44

11530 1398/12/17 تبصره 5 اصلاحي بند الف ماده 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
طرح توجیهی 10261
نقشه UTM 10364
آگهی تاسیس و آخرین تغییرات موسسه در روزنامه رسمی 11841
تصویر برابر اصل کارت ملی شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11910
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11911
فایل الکترونیکی اسناد و مدارک 13195
تصویر سند مالکیت مفروز موافقت ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری با انتقال اجاره‌ 13196

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 10234 سازمان اوقاف و امور خیریه – اداره کل اوقاف و امور خیریه 10 www.oghaf.ir
احراز مالکیت 10321 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره ثبت اسناد و املاک 0 www.ssaa.ir استعلام سازمان ثبت اسناد و املاك حسب نياز


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي قانون تبصره 5 اصلاحي بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44

11483 1393/07/28 بند ك ماده 1 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

رويه‌هاي داخلي

11528 1398/12/14 1 فایلی وجود ندارد
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه بهره برداری شهرک صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه بهره برداری شهرک صنعتی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه بهره برداری شهرک صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح پروانه بهره برداری شهرک صنعتی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي قانون تبصره 5 اصلاحي بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44

11483 1393/07/28 ماده 4 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي قانون تبصره 5 اصلاحي بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44

11483 1393/07/28 ماده4 دانلود