به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه بهره برداری نیروگاه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهره برداری نیروگاه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان برق ایران

210 1397/09/13 5-6
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

 • در اساسنامه شرکت متقاضی انجام فعالیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه، می بایست ذیل موضوع شرکت، عنوانی با موضوع فعالیت مرتبط در این زمینه یا عنوان پروانه‌ مورد درخواست درج شده باشد.
 • کلیه متقاضیانی که خواستار اخذ حداقل ظرفیت مجاز به منظور انجام امور مربوط به بهره برداری و نگهداری از نیروگاه هستند، باید دارای تاپ چارت سازمانی باشند.

عنوان مدرک
تصویر اساسنامه شرکت (بایستی مرتبط با فعالیت بهره برداری از نیروگاه یا تولید برق باشد)
آخرین روزنامه رسمی (شامل تغییر آدرس، افزودن فعالیت تولید برق و تغییرات اعضای هیئت‌مدیره)
گزارش حسابرسی مستقل برای آخرین سال مالی
اظهارنامه معتبر مالیاتی شرکت متقاضی
تصویر کارت ملی کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره
تصویر سوابق کاری مدیران (سوابق بیمه ای معتبر)
تصویر آخرین مدرک تحصیلی کارکنان و مدیران
چارت سازمانی مصوب شرکت متقاضی
اجازه نامه امضا شده در سربرگ شرکت
فرم مسئولیت و تعهدات در سربرگ شرکت
فیش کارمزد پرفراژ شده بانکی با شناسه واریز
فیش حق الامتیاز پرفراژ شده بانکی با شناسه واریز
تصویر قرارداد مابین متقاضی، کارکنان و مدیران
تصویر تمام قراردادهای مربوط به بهره برداری و نگهداری از نیروگاه

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه


به استناد ماده ی 5 و تبصره ذیل ماده ی 8 قانون سازمان برق ایران، وفق دستورالعمل و در راستای اجرای بند (5-2-2) دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق، به شماره 100/44406/95 مورخ 22/10/1395، مبالغ مندرج در جدول بند (5-2-1) دستورالعملهزینه صدور پروانه بهره برداری نیروگاه
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه بهره برداری نیروگاه

 • تقبل مسئولیت : فرم مسئولیت و تعهدات با مهر و امضا در سربرگ شرکت (پیوست1)
 • قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
 • نداشتن زیان انباشته : گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت (مرجع مشابه در مورد موسسات) برای آخرین سال مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش حساب سود (زیان) انباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی برای سال قبل
 • داشتن کد اقتصادی
 • پرداخت هزینه صدور مجوز
 • احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
 • احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
 • نداشتن سوابق محکومیت های مالی
 • احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

 • ارائه آخرین حکم کارگزینی یا بازنشستگی : در صورت معرفی فرد بازنشسته به عنوان فرد فنی و امتیازآور
 • تکمیل فرم تعهدنامه : مسئولیت و تعهدات مهر و امضاء شده در سربرگ شرکت (پیوست1)
 • ارائه سابقه بیمه تأمین اجتماعی : مستندات مربوط به سابقه بیمه هر کدام از افراد فنی و امتیازآور
 • ارائه نمودار سازمانی


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه بهره برداری نیروگاه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
شرایط لازم برای تعلیق پروانه بهره برداری نیروگاه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : استعلام تخلفات شرکت دارنده مجوز از دستگاه ذیربط (شرکت برق حرارتی)
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط پروانه بهره برداری نیروگاه
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عقد قرارداد بیش از مجموع ظرفیت همزمان قراردادی و عدم توجه به تذکر
4 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مشروط شدن عملکرد و یا “عدم تایید عملکرد” متقاضی بخاطر میانگین وزنی نمره ی ارزیابی
فرآیند ابطال پروانه بهره برداری نیروگاه


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز