5/5 - (3 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت پروانه تاسیس دامپروری اطلاعات کامل و جامعی به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه مواردی است که در این سایت قرار داده شده است.

بیشتر بدانید :

آنچه در این مطلب می خوانید ...

مجوز گاوداری

مجوز موافقت اصولی دامپروری

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

پرورش گاو – گاوداری- دامپروی- دامپروری صنعتی و غیر صنعتی
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تاسیس دامپروری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 5

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 5
فرآیند صدور مجوز
فایل مرتبط

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
اسناد مالکیت زمین کشاورزی 1000114
پروانه بهداشتی تاسیس صادره از سازمان نظام دامپزشکی 1001466
پاسخ استعلام از دستگاه های اجرایی طبق ماده 11 1001467
نقشه موقعیت زمین و محل اجرای پروژه 1001468
ارائه طرح توجیهی و فنی 1001469
اصل موافقت اصولی 1001517

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 بند ب ماده 21

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 5
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

استعلام از واحد های استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی

10153 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی 30 www.iranvc.ir

استعلام اداره کل محیط زیست استان و یا شهرستان

10152 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 www.doe.ir

شرکت امور آب استان و یا شهرستان

10170 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران – شرکت سهامی آب منطقه ای 15 www.moe.gov.ir

شرکت توزیع نیروی برق استان و یا شهرستان

10163 شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت برق منطقه‌ای 15 www.tbtb.ir

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یا شهرستان

10151 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 15 frw.org.ir

مدیریت امور اراضی استان و یا شهرستان

10161 سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی 15 www.laoi.ir

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و یا شهرستان

10169 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 15 www.farhang.gov.ir

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 11

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 بند ب ماده 21
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 22

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 5
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 مواد 19 و 20 و 21

ضوابط و معیارهای استقرار دامپزشکی

1316 1391/01/22 فصل 9

آیین نامه نصاب اراضی

997 1390/04/15 آیین نامه

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی محیط زیست سال97

1081 1397/05/09 جدول مساحت ها ص 4
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 بند ه ماده 5
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 22
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 1500000 ریال
صدور پروانه تاسیس 788700 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحه 145 الی 147
نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید پروانه تاسیس دامپروری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 100381
تصویر پروانه بهداشتی تاسیس 100384
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 5 و 22
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 بند ه ماده 5
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 1500000 ریال
تمدید پروانه تاسیس 366300 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحه 145 الی 147
فرآیند اصلاح پروانه تاسیس دامپروری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه تاسیس دامپروری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 28
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز