به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 د- صفحه 10 دانلود

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 25-صفحه 19-20 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تکمیل فرم درخواست 10756
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه 11136
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 11187
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و و اعضای هیات مدیره؛ 11218
موافقت کمیسیون ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها 11232
سند واگذاری اراضی ملی و دولتی 11236
تصویر اسناد مالکیت منابع تامین آب و یا قراردادهای خرید آب مورد نیاز 11682
ارائه نتایج آزمون خاک و آب 11687
مختصات محل اجرای طرح یا فعالیت مورد نظر متقاضی در سیستم UTM 11795
ارائه طرح توجیهی فنی – اجرایی 12811

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 25 دانلود

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام از محیط زیست 10341 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 4 www.doe.ir در صورت متقاضی بودن واگذاری اراضی ملی برا احداث گلخانه
تامین برق 10138 شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت توزیع نیروی برق 15 http://www.moe.gov.ir در صورت متقاضی بودن واگذاری اراضی ملی برا احداث گلخانه
استعلام از شرکت آب منطقه ای استان در خصوص تامین آب متقاضیان 10366 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران – شرکت سهامی آب منطقه ای 30 https://agrieng.org در صورت متقاضی بودن واگذاری اراضی ملی برا احداث گلخانه نیاز به استعلام می باشد.در صورت اینکه دارای حقابه یا آب مورد نیاز را دارد نیاز به این استعلام نمی باشد

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 7 بند الف دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 صفحه 16تا18 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 25 و ص20 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای
نمونه پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش کارشناس 10559
تکمیل فرم درخواست 10756

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 11 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 11 دانلود
مدت زمان تمدید پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ایفرآیند اصلاح پروانه تاسیس کلینیک گیاهپزشکی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه تاسیس کلینیک گیاهپزشکی

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 21 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 11189
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی 11190
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 21 دانلود