به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی


در این مقاله قصد داریم تا درخصوص پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی اطلاعات جامع و کاملی خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

عنوان رسمی کسب و کار

پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی

دریافت کننده مجوز

اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، اتباع خارجی حقیقی، اتباع خارجی حقوقی

مرجع/متولی صدور مجوز و نظارت پسینی

وزارت جهاد کشاورزی – معاونت امور تولیدات دامی – دفتر طیور و زنبور عسل

مجری صدور مجوز

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ج.ا.ا – سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

معرفی کسب و کار

شرایط لازم برای صدور پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 داشتن مدارک مالکیت زمین
2 متقاضی پس از صدور پروانه تأسیس باید نسبت به اخذ تغییر کاربری اقدام نماید
3 داشتن موافقت اصولی پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی

مدارک لازم برای صدور پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه مدارک مالکیت زمین
2 مدارک آب (برای متقاضیان فاقد مستندات حقابه استعلام شرکت امور آب استان و یا شهرستان صادر خواهد شد)
3 فرم کارشناسی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
4 نقشه موقعیت زمین و محل اجرای پروژه
5 ارائه طرح توجیهی و فنی
6 تعهد متقاضی مبنی بر اخذ مجوز تغییر کاربری و مجوز ساخت قبل از شروع هرگونه عملیات ساختمانی

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی رده (1) تا (6) سازمان محیط زیست / معاونت انسانی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
2 تأییدیه تخصیص منابع آب جدید وزارت نیرو / شرکت منابع آب درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
3 تأییدیه رعایت حریم قانونی خطوط انتقال و توزیع برق موجود و در دست اقدام وزارت نیرو / شرکت توانیر درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
4 تأییدیه امکان تأمین یا اتصال به شبکه برق وزارت نیرو / شرکت توانیر درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
5 تأییدیه رعایت حریم قانونی خطوط لوله انتقال گاز وزارت نفت / شرکت گاز درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
6 تأییدیه رعایت حریم قانونی خطوط لوله و تاسیسات نفت و گاز وزارت نفت / شرکت نفت درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
7 تأییدیه وقفیت اراضی وزارت ارشاد / سازمان اوقاف درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
8 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
9 استعلام برخط احراز هویت اتباع خارجی وزارت اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
10 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
11 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
12 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
13 تصدیق برخط اصالت سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی برخط
14 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
15 پروانه بهداشتی تأسیس دامداری صنعتی و نیمه صنعتی وزارت جهاد / سازمان دامپزشکی درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

مجوز های پیش نیاز جهت صدور پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی

زمان لازم برای صدور پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی از زمان تاييد مدارک

37 روز کاری

مدت اعتبار پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی

24 ماه

هزینه صدور پروانه تاسیس پرورش حشرات صنعتی و نیمه صنعتی

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۷٬۷۶۱٬۶۰۰ ریال