به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه عبور داخلی ( پروانه ترانزیت داخلی ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه عبور داخلی ( پروانه ترانزیت داخلی )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 47و 59
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سیاهه خرید 100239
تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا 100240
بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل 100241
ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی 100243
نداشتن بدهی قطعی 100245
ارائه تضمین های لازم و اخذ مجوزهای قانونی (حسب مورد ) 100246

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه عبور داخلی ( پروانه ترانزیت داخلی )مدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه عبور داخلی ( پروانه ترانزیت داخلی )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه ترانزیت داخلی
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه ترانزیت داخلی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه عبور داخلی ( پروانه ترانزیت داخلی )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پروانه ترانزیت داخلیمدت زمان اصلاح پروانه ترانزیت داخلی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه عبور داخلی (پروانه ترانزیت داخلی )


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه ترانزیت داخلی