4.7/5 - (3 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه تولید انفرادی صنایع دستی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تولید انفرادی صنایع دستی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها

338 1394/06/11 بند ج مورد 4
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه تولید انفرادی صنایع دستی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
تصویر اجاره نامه 10018
درخواست متقاضی 10030
تعهد نامه عدم اشتغال 100303
ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا 100305

 

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي

723 1394/12/12 فصل 2 ص 5

دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي

723 1394/12/12 فصل 3 ص 6
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

1030 1396/09/21 بند 11صنایع دستی
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

1030 1396/09/21 بند11صنایع دستی
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

361 1394/12/12 ص 7 فصل 5 ردیف 3
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه تولید انفرادی صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
تصویر اجاره نامه 10018
درخواست متقاضی 10030
پروانه تولید 100371
نامه اشتغال به تحصیل 100766

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

361 1394/12/12 ص 5 فصل 2

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

361 1394/12/12 ص 7 فصل 4
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي

723 1394/12/12 ص 7 فصل 5 ردیف3و4
مدت زمان تمدید پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه تولید انفرادی صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح پروانه تولید انفرادی صنایع دستیفرآیند ابطال پروانه تولید انفرادی صنایع دستی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

361 1394/12/12 ص 8 فصل 6 ردیف 5 و6
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي

723 1394/12/12 ص8فصل 6 ردیف 5و6