به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه تولید هورمون های گیاهی نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تولید هورمون های گیاهی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفظ نباتات

10085 1346/02/12 ماده 17 دانلود

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 31 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی


عنوان مدرک کد مدرک
سوابق كاري مرتبط 11053
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده 11131
ارائه درخواست کتبی 11224
تایید صلاحیت مسئول فنی 11256
تعهد نامه شرکت 11265
اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و كارگاه محل توليد 11267
تصوير طرح توجيهي ارائه شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت 11270
اعلام شناسه ملي حقوقي شركت 11272
فایل دیجیتالی عكس رنگی جديد پرسنلی (مدیر عامل) در اندازه 4×3 با مشخصات400 ×300 پیکسل، فرمت JPG.. 11273
تعهدنامه محضري مطابق فرم های مندرج در وب گاه این سازمان 11280
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی 11424
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت انجام شده روزنامه رسمی 11504
اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد) 11527
تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان 11545

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی

11916 1399/07/23 صفحات 1 تا 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir تصویر گواهی عدم اعتیاد
استعلام از محیط زیست جهت رعایت قوانین زیست محیطی 10351 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 https://doe.ir تصوير موافقت اداره کل حفاظت محيط زيست استان


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9

10848 1392/07/18 شماره 5002/9 دانلود

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9

10848 1392/07/18 تبصره 3 و 4 دانلود

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9

10848 1392/07/18 مواد 7، 8 و 9 دانلود

ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی

11916 1399/07/23 صفحات 1و 2 دانلود
ضوابط خاص صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی

11916 1399/07/23 صفحات 1 و 2 دانلود
مدت زمان صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 36 دانلود
هزینه صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی
نمونه پروانه تولید هورمون های گیاهی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه تولید هورمون های گیاهی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه تولید هورمون های گیاهی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
درخواست متقاضی 10030
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده 11254
تمدید اعتبار مدارک مندرج در پرونده 11255
تایید صلاحیت مسئول فنی 11256

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی

11916 1399/07/23 صفحه 2
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی

11916 1399/07/23 صفحه 2 بند 11
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه تولید هورمون های گیاهی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه تولید هورمون های گیاهی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تایید مسئول فنی 10610
تغییر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 11259


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی

11916 1399/07/23 صفحات 3 و 4
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی

11916 1399/07/23 صفحات 1 و 2
مدت زمان اصلاح پروانه تولید هورمون های گیاهی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح پروانه تولید هورمون های گیاهیفرآیند ابطال پروانه تولید هورمون های گیاهی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال پروانه تولید هورمون های گیاهی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 تبصره 1 ماده 44 دانلود

ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی

11916 1399/07/23 صفحات 1و 2 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه تولید هورمون های گیاهی


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک و مستندات شرح تخطی از مسئولیت در اجرای قانون و مقررات 11257

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 تبصره 1 ماده 44 دانلود