به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...


مرجع صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابتمشخصات پروانه خدمات ارتباطی ثابت


 

شرایط لازم برای صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 شخص حقوقی غیردولتی بوده، در ایران به ثبت رسیده و حداقل پنجاه و یک درصد(%51) سهام آن ایرانی باشد تا پایان مدت اعتبار پروانه این ماهیت حقوقی را حفظ کند.
2 موضوع فعالیت اساسنامه مرتبط با ارایه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد؛
3 سهامداری مستقیم یا غیر مستقیم در سایر دارندگان پروانه مشابه و اپراتور میزبان وجود نداشته باشد؛
4 پرداخت مبلغ اولیه حق امتیاز صدور پروانه و ارایه ضمانت‌نامه معتبر به ازای مابقی مبلغ حق امتیاز
5 ارایه ضمانتنامه بانکی قابل تمدید به دفعات به میزان (3 (سه) میلیارد ریال) برای تضمین حسن انجام تعهدات. (تعیین شده در تبصره 2 ماده 12 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 211 مورخ 1393/12/24 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به نشانی: https://asnad.cra.ir/fa/Public/Documents/Details/15ccb54b- f687-e511-973c-68b599781b58 بر روی پورتال سازمان)
6 ارائه مستندات طرح تجاری و چارچوب فنی ارایه خدمات موضوع پروانه. (طرح تجاری براساس شرایط قید شده در بند) 3-1-5 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 211 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به نشانی: https://asnad.cra.ir/fa/Public/Documents/Details/15ccb54b-f687-e511-973c-68b599781b58 بر روی پورتال سازمان، مبنی بر خدمات مد نظر برای ارایه در طی مدت اعتبار پروانه باید توسط متقاضی تدوین و به همراه مدارک دیگر ارایه شود)

مدارک لازم برای صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

ردیف مدارک توضیحات
1 ارایه اطلاعات و اسناد لازم مبنی بر: -غیردولتی بودن – ثبت شرکت در ایران – دارا بودن حداقل پنجاه و یک درصد(%51) سهام ایرانی – مرتبط بودن موضوع فعالیت اساسنامه با ارایه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات”
2 درخواست متقاضی
3 تکمیل فرم مشخصات فردی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره..
4 فرم تکمیل‌شده مشخصات شرکت؛
5 فرم تکمیل شده سهامداران شرکت به تعداد سهامداران
6 تصویر تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره
7 تصویر کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
8 عکس رنگی 4×3 مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
9 گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛
10 آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی، شماره تلفن، پست الکترونیکی و دورنگار جهت انجام مکاتبات؛
11 ارایه مستندات طرح تجاری و چارچوب فنی ارایه خدمات( موضوع پروانه مطابق با بند 3-1-5 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 211 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)
12 گواهی عدم بدهی مالیاتی مطابق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس فهرست ارایه شده از سوی سازمان امور مالیاتی
13 گواهی عدم بدهی مالیاتی مطابق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس فهرست ارایه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی
14 اخذ تاییدیه استعلام صلاحیت فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (وزارت اطلاعات)؛
15 اخذ تاییدیه استعلام صلاحیت فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (وزارت اطلاعات)؛
16 ارایه فیش پرداخت مبلغ اولیه حق امتیاز پروانه (توضیح: مبلغ حق امتیاز صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال می باشد که 20% آن در زمان صدور پروانه و مابقی آن در اقساط مساوی در ابتدای هر سال قراردادی از سال دوم به بعد سالانه به میزان 20% مبلغ حق امتیاز اخذ می شود.)
17 ارایه ضمانت نامه به ازاء مابقی حق امتیاز و اقساط باقی مانده قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط
18 ارایه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به مبلغ 3 (سه) میلیارد ریال به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل تمدید به دفعات بدون قید و شر
19 اقرارنامه محضری عدم وجود سهامداری مستقیم یا غیر مستقیم در سایر دارندگان پروانه مشابه و اپراتور میزبان
20 ارایه اطلاعات و توضیحات لازم در خصوص “عدم وجود سهامداری مستقیم یا غیر مستقیم در سایر دارندگان پروانه مشابه و اپراتور میزبان”
21 ارایه مستندات طرح تجاری و چارچوب فنی ارایه خدمات (طبق بند 3-1-5 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 211 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به نشانی: https://asnad.cra.ir/fa/Public/Documents/Details/15ccb54b-f687-e511-973c-68b599781b58 بر روی پورتال سازمان)
22 تصویر کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
23 گواهی عدم بدهی قطعی معوق بانکی مطابق قوانین و مقررات مربوط از سامانه سمات با مراجعه متقاضی به شعب بانک‌(های) عامل کشور.

استعلامات بین دستگاهی برای صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات / سازمان حراست کل درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
2 تصدیق برخط اصالت گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع ماده 186 قانون م.م وزارت اقتصاد / سازمان مالیاتی درگاه ملی مجوزها برخط
3 تصدیق برخط اصالت مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی وزارت کار / سازمان تأمین اجتماعی درگاه ملی مجوزها برخط
4 تصدیق برخط اصالت عدم چک برگشتی و بدهی غیرجاری بانک مرکزی / معاونت فن‌آوری درگاه تخصصی برخط
5 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
8 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
9 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
10 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
11 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
12 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
13 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
14 تصدیق برخط اصالت ضمانت‌نامه بانکی بانک مرکزی / معاونت فن‌آوری درگاه تخصصی برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco) است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

زمان لازم برای صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco) از زمان تاييد مدارک

60 روز کاری

مدت اعتبار پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

5 سال(5 سال از تاریخ صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco))

هزینه صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
  1. مبلغ حق امتیاز پروانه بیست میلیارد ریال است که بیست درصد(20%) آن در زمان صدور پروانه و مابقی آن در اقساط مساوی در ابتدای هر سال قراردادی از سال دوم به بعد، سالانه به میزان بیست درصد(20%) مبلغ حق امتیاز اخذ می شود.
  2. دارنده پروانه موظف است به ازاء اقساط باقی مانده حق امتیاز، ضمانت نامه معتبر درچارچوب آیین نامه تضمین معاملات دولتی به سازمان تسلیم کند که در ازای پرداخت هر یک از اقساط، ضمانت نامه معادل آن آزاد خواهد شد.
  3. ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه بانکی در چارچوب آیین نامه تضمین معاملات دولتی و قابل تمدید به دفعات بوده و مبلغ آن به میزان سه (3) میلیارد ریال است.
  4. تسهیم درآمد: دارنده پروانه باید 3 درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را که به تایید حسابرس رسمی رسیده است، به عنوان تسهیم درآمد سالیانه در انتهای هر سال قراردادی به سازمان پرداخت کند.
  5. مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده: برای سال اول، 700 میلیون ریال است. برای سال های آتی و تا پایان اعتبار پروانه، این مبلغ سالانه به میزان 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. این مبلغ باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال قراردادی از طریق سازمان وصول و به حساب خزانه پرداخت شود.

شرایط لازم برای تمدید پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 عدم محکومیت به محرومیت از انجام فعالیت : در صورت عدم نقض تعهدات، تمدید بلامانع است، در صورت نقض، سازمان تصمیمات لازم را اخذ میکند
2 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
3 رعایت الزامات تخصصی : پذیرش و اجرای پروتکل ها و کنوانسیون های بین المللی توسط جمهوری اسلامی ایران
4 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
5 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
6 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
7 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
8 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

استعلامات بین دستگاهی برای تمدید پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
5 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
2 تغییر در مفاد اساسنامه
3 کاهش سرمایه
4 تغییر در ترکیب یا میزان سهامداری
5 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
6 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
7 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
8 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
9 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
10 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
11 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
12 تأییدیه آدرس و کد پستی
13 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
14 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای اصلاح پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.

استعلامات بین دستگاهی برای اصلاح پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
4 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
8 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای تعلیق پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : چنانچه دارنده پروانه هر یک از تعهدات در موافقت‌نامه پروانه را ایفا نکند، سازمان مهلتی را در راستای رفع تخلف، به دارنده پروانه اعطا می‌کند. در صورت انقضاء مهلت، اگر دارنده پروانه جهت رفع تخلف اقدام نکند، سازمان می‌تواند پروانه فعالیت را شش ماه تعلیق کند
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : دارنده پروانه در مدت تعلیق پروانه، صرفاً موظف به ارایه خدمات به مشترکین موجود خود بوده و انعقاد هرگونه قرارداد جدید برای ارایه خدمات موضوع پروانه در مدت تعلیق ممنوع است
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
4 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
5 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
فرآیند ابطال پروانه خدمات ارتباطی ثابت


شرایط قابلیت ابطال مجوز خدمات ارتباطی ثابت


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شماره 2 جلسه 270 مورخ 96/11/5 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات “انصراف دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (.ServCo) از ادامه فعالیت “

1196 1396/11/05

مصوبه هيئت وزيران درخصوص درخواست انصراف دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (.ServCo)

1195 1398/04/19

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 15
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اصل پروانه قبلی 1000231

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 15