به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...


مرجع صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابتمشخصات پروانه خدمات ارتباطی ثابت


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه خدمات ارتباطی ثابت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 3

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( تصویب نامه هیئت وزیران)

1210 1388/11/21 ماده 6

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1211 1389/12/11 ماده 7

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)

1209 1382/09/19 ماده 3

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 234 مورخ 1395/02/19 (اصلاح بند های 8-1، 3-2، 12-1، و تبصره 2 بند 12-1 مصوبه شماره 211 مورخ 93/12/24)

1206 1395/02/19
فرآیند صدور مجوز خدمات ارتباطی ثابت
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز خدمات ارتباطی ثابت


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
درخواست متقاضی 10030
تصویر ضمانت بانکی 10032
اطلاعات تماس 10042
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت 100496
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 100497
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه 1001129
تصوير برابر با اصل كارت ملي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت 1001165
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی ثبت شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات 10011706
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛ 10011708
ارایه مستندات طرح تجاری و چارچوب فنی ارایه خدمات موضوع پروانه 1001179
تصوير برابر اصل شده كارت پايان خدمت مديرعامل واعضاي هيئت مديره، 100119014
چهار قطعه عكس رنگي 4×3 مديرعامل و اعضاي هيئت مديره، 100119044
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 10011700800

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 3 بند 3-1  

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 230 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

1197 1394/12/09  
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام مراجع ذی صلاح

10124 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 3  
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

1198 1395/11/25 ردیف 34 جدول الف  
مدت اعتبار مجوز خدمات ارتباطی ثابت

 ماهعنوان قانون/مصوبه

شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 6  
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
حق امتیاز 20000000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 12  

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( تصویب نامه هیئت وزیران)

1210 1388/11/21 بند 5 ماده 6  

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)

1209 1382/09/19 ماده 3  
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه خدمات ارتباطی ثابت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز خدمات ارتباطی ثابت


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 100497
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
تصوير برابر با اصل كارت ملي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت 1001165
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛ 10011708
تصوير برابر اصل شده كارت پايان خدمت مديرعامل واعضاي هيئت مديره، 100119014
چهار قطعه عكس رنگي 4×3 مديرعامل و اعضاي هيئت مديره، 100119044
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛ 10011990
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 7
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 7
مدت زمان تمدید پروانه خدمات ارتباطی ثابت

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 7
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز خدمات ارتباطی ثابتعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 7
فرآیند اصلاح پروانه خدمات ارتباطی ثابت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه خدمات ارتباطی ثابت


شرایط قابلیت ابطال مجوز خدمات ارتباطی ثابت


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه شماره 2 جلسه 270 مورخ 96/11/5 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات “انصراف دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (.ServCo) از ادامه فعالیت “

1196 1396/11/05

مصوبه هيئت وزيران درخصوص درخواست انصراف دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (.ServCo)

1195 1398/04/19

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 15
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اصل پروانه قبلی 1000231

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

1212 1393/12/24 ماده 15