5/5 - (1 امتیاز)

پروانه درمان و مایه کوبی دامپزشکی ( مجوز مایه کوبی دام )

در این مقاله قصد داریم تا درباره دریافت پروانه درمان و مایه کوبی دامپزشکی ( مجوز مایه کوبی دام ) اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و قوانین دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه درمان و مایه کوبی دامپزشکی ( مجوز مایه کوبی دام )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

275 1350/03/24 ماده 10 تاسیس بیمارستان ها و درمانگاه های دامپزشکی و همچنین اشتغال به مایع کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.

درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مشمولین ماده نخواهد بود.

بیمارستانها و درمانگاههای دامپزشکی که قبل از تصویب این قانون تاسیس شده اند و اشخاصی که اشتغال به مایه کوبی و درمان داشته‌اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را کسب نمایند.

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 ماده 9 ماده ۹ – دامپزشکان در صورتی می‌توانند به حرفه های دامپزشکی اشتغال ورزند که پروانه مربوطه را از سازمان دامپزشکی کشور دریافت کرده باشند.

تبصره : شاغلان حرفه های دامپزشکی شاغل در دستگاه‌های دولتی فقط بعد از ساعت اداری و با رعایت مقررات مربوطه می توانند در بخش خصوصی فعالیت کنند.

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

 

 


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 1009101
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط 11232
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط 1009118
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر 1009985
دانشنامه (معتبر) دکترای عمومی دامپزشکی 1009109
کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا. 1009128
برگه خود اظهاری مبنی بر نداشتن سوء سابقه اموٍر صنفی و حرفه ای 1009104
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال 1009103
گواهي انجام طرح نيروي انساني يامعافيت از آن (جهت آقايان) 1009991
گواهي عدم دريافت فوق العاده حق محروميت از مطب براي شاغلين (نيمه وقت) 1009990

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 مواد 12 تا 16

د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

1311 1376/06/18 ماده 29 فایلی وجود ندارد
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 مواد 12 تا 14
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 تبصره 2 ماده 12  اعتبار پروانه های صادر شده برای مدت ۵ سال است و پس از پایان مدت یاد شده با تصویب مجدد سازمان دامپزشکی کشور تمدید می شود.
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازديد كارشناسي 80000 ریال
صدور پروانه 80000 ریال
ابطال تمبر مالياتي 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

275 1350/03/24 ماده 14 سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسب با خدمات انجام شده دریافت نماید.

وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد.

تعیین خدمات و میزان وجوه طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

1301 1393/01/28 فصل دوم
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه درمان و مایه کوبی دامپزشکی ( مجوز مایه کوبی دام )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز

 

 


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط 1009118
کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا. 1009128
برگه خود اظهاری مبنی بر نداشتن سوء سابقه اموٍر صنفی و حرفه ای 1009104
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال 1009103
گواهي عدم دريافت فوق العاده حق محروميت از مطب براي شاغلين (نيمه وقت) 1009990

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 مواد 12 و 16

د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

1311 1376/06/18 ماده 29 فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص تمدید مجوز

 

 


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 مواد 12 تا 14
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه 80000 ریال
تمبر مالياتي به حساب دارايي 50000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

275 1350/03/24 ماده 14 سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسب با خدمات انجام شده دریافت نماید.

وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد.

تعیین خدمات و میزان وجوه طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

1301 1393/01/28 فصل دوم
فرآیند اصلاح پروانه درمان و مایه کوبی دامپزشکی ( مجوز مایه کوبی دام )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 مواد 12 تا 16
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

275 1350/03/24 ماده 14 سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسب با خدمات انجام شده دریافت نماید.

وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد.

تعیین خدمات و میزان وجوه طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

1301 1393/01/28 فصل دوم
فرآیند ابطال پروانه درمان و مایه کوبی دامپزشکی ( مجوز مایه کوبی دام )


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 ماده 11 در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه کوبی و درمان دانش تقابل برزند به تقاضای سازمان مورد تغییر قرار گرفته و به ۳ تا ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانه از سوی متقاضی 1009997
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح 1009112

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

866 1373/10/20 ماده 11 در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه کوبی و درمان دانش تقابل برزند به تقاضای سازمان مورد تغییر قرار گرفته و به ۳ تا ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد