به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

پروانه رادیو ترانک عمومی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور پروانه رادیو ترانک عمومیمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه رادیو ترانک عمومی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

10039 1382/09/19 6 دانلود

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

10039 1382/09/19 بند د ماده 3 دانلود

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های رادیو ترانک عمومی

10061 1392/02/25 ضوابط مندرج در پیوست شماره یک دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه رادیو ترانک عمومی


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر ضمانت بانکی 10032
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 10497
فرم تكميل شده مشخصات شركت 10498
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 10499
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 11125
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 11134
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11204

دانلود
دانلود
دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های رادیو ترانک عمومی

10061 1392/02/25 11 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه حراست (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) 10136 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir
گواهی تابعیت ایرانی 10461 استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی 0 http://www.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های رادیو ترانک عمومی

10061 1392/02/25 11 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های رادیو ترانک عمومی

10061 1392/02/25 11 دانلود

مصوبه شماره 138 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

11377 1391/01/27 پیوست شماره يک دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه جلسه یازدهم هیات مقررات زدایی در رابطه با مجوزهای وزارت ارتباطات شماره 80/12141

11409 1395/11/26 19 دانلود
مدت اعتبار پروانه رادیو ترانک عمومیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های رادیو ترانک عمومی

10061 1392/02/25 3 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه قيمت گذاري طيف امواج راديويي

10032 1389/12/22 ماده 14 دانلود

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های رادیو ترانک عمومی

10061 1392/02/25 پیوست شماره 3 دانلود

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های رادیو ترانک عمومی

10061 1392/02/25 ماده 20 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه رادیو ترانک عمومی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
گزارش عملکرد 10205
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 10497
مدارک ثبتی 10709
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 11134
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 11137

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های رادیو ترانک عمومی

10061 1392/02/25 ماده 3 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های رادیو ترانک عمومی

10061 1392/02/25 تبصره ماده 3 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه رادیو ترانک عمومی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 10497
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 11134
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 11137
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11205
مستندات ثبت شرکت 11285

فایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های رادیو ترانک عمومی

10061 1392/02/25 ماده 25 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد