1/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اتوبوسرانی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر گواهینامه رانندگی10006
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
سلامت کامل100210

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه اتوبوسرانی

 ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تشکیل پرونده در دفاتر الکترونیک150000 ریال
هزینه گذراندن دوره آموزشی شبیه سازی رانندگی4110000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانیمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه اتوبوسرانی
فرآیند اصلاح پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانیمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی