3/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اتوبوسرانی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر گواهینامه رانندگی 10006
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
سلامت کامل 100210

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه اتوبوسرانی

 ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه تشکیل پرونده در دفاتر الکترونیک 150000 ریال
هزینه گذراندن دوره آموزشی شبیه سازی رانندگی 4110000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانیمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه اتوبوسرانی
فرآیند اصلاح پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانیمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه شرکت خصوصی اتوبوسرانی