1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه شرکت هواپیمایی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه شرکت هواپیمایی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون هواپیمایی کشوری

10580 1328/05/01 15 دانلود

قانون هواپیمایی کشوری

10580 1328/05/01 17 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
درخواست متقاضی 10030
نظام نامه 10963
گزارش بازرسي سازمان 12488

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 پيوست ه و وبند2 دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 Article 1 دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 ORO.AOC.100 دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 AMC1 ORO.AOC.100(a) دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 ORO.AOC.140 دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 ORO.AOC.150 دانلود

شيوه نامه تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي

11836 1389/07/01 15-16-14 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی 10118 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 2 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 1-1-4 دانلود
ضوابط خاص صدور پروانه شرکت هواپیمایی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 5-1-3 دانلود

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 4-1-12 دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 Article 1 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار پروانه شرکت هواپیماییعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 2-1-4 دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 ARO.GEN.310 دانلود
هزینه صدور پروانه شرکت هواپیماییعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

10546 1373/12/28 بند ب ماده 63 دانلود

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول3 دانلود
نمونه پروانه شرکت هواپیمایی صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید پروانه شرکت هواپیمایی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه شرکت هواپیمایی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فیش بانکی 12054
گزارش بازرسي سازمان 12488

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 4-1-4 و5-1-2 دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 ORO.AOC.100 دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 AMC1 ORO.AOC.100(a) دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 ORO.AOC.140 دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 , ORO.AOC.150 دانلود
ضوابط خاص تمدید پروانه شرکت هواپیمایی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 5-1-3 دانلود
مدت زمان تمدید پروانه شرکت هواپیمایی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه شرکت هواپیماییعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول3 دانلود
فرآیند اصلاح پروانه شرکت هواپیمایی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه شرکت هواپیمایی


عنوان مدرک کد مدرک
نظام نامه 10963
ارائه درخواست کتبی 11224
ارائه فیش بانکی 12054
گزارش بازرسي سازمان 12488


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 پيوست ه و بند2 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 4-1-12 دانلود
مدت زمان اصلاح پروانه شرکت هواپیمایی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول3 دانلود
فرآیند ابطال پروانه شرکت هواپیمایی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال پروانه شرکت هواپیمایی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 2-3-20 دانلود

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 2-3-21-1 دانلود

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 2-3-21-2 دانلود

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 2-3-21-3 دانلود

مقررات عمليات پرواز

11819 1398/05/24 ARO.GEN.350 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اصل پروانه بهره برداری 11392

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

11807 1397/02/17 4-1-8 دانلود