به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه صادرات و واردات برق
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان برق ایران

210 1397/09/13 همه

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

560 1385/10/15 بندهای«هـ»و«ز»ماده33
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت 100518

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور پروانه

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه پروانه صادرات و واردات برق صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه صادرات و واردات برق


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه صادرات و واردات برق


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه صادرات و واردات برق


شرایط قابلیت ابطال پروانه صادرات و واردات برقشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه صادرات و واردات برق