به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه صلاحیت حفاری چاه را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور پروانه صلاحیت حفاری چاهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه صلاحیت حفاری چاه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون توزیع عادلانه آب

10132 1361/12/16 13 دانلود

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 20 دانلود

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین تکلیف حفاران چاه هاي آب

11620 1393/11/19 1-2-4 دانلود

دستورالعمل واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری مرتبط با امور حفاری چاه‌های آب به بخش خصوصی

11621 1399/02/28 4-2-2 و 4-2-4 دانلود
فرآیند صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه


عنوان مدرک کد مدرک
تعهدنامه رسمی عدم اشتغال در مراکز دولتی، رعایت تبصره 2 بند 2 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی فصل 2 ق.ت.ع.آ 13055
کپی مصدق اسناد مالکیت دستگاه‌های حفاری 13063
فرم درخواست اخذ یا تجدید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو (فرم‌های شماره 1 و 2) 13064

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با مواد 21، 2 و 3 و تبصره 3 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری

11618 1390/06/27 1-4 دانلود

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین تکلیف حفاران چاه هاي آب

11620 1393/11/19 5-1-2-4 و 6-1-2-4 دانلود

دستورالعمل واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری مرتبط با امور حفاری چاه‌های آب به بخش خصوصی

11621 1399/02/28 5-2-4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
احراز هویت اشخاص حقیقی 10377 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 www.sabteahval.ir
استعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی 10378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 sherkat.ssaa.ir
استعلام کد اقتصادی اشخاص حقوقی 10379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 sherkat.ssaa.ir
استعلام آگهی ثبت تاسیس/ تغییرات شرکت‌ 10380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 sherkat.ssaa.ir
استعلام اساسنامه شرکت 10381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 sherkat.ssaa.ir
احراز نمایندگی قانونی اشخاص حقوقی 10382 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – دفاتر اسناد رسمی 0 eadl.ir
استعلام کد پستی و دریافت آدرس 10384 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 0 post.ir
استعلام وضعیت بدهی مالیاتی 10428 سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی 0 www.intamedia.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir
وضعیت نظام وظیفه 10009 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
سابقه بیمه 10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir – سابقه پرداخت سه سال حق بیمه برای کار مرتبط با حفاری چاه‌های آب (برای مدیرعامل، و مسئول فنی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) ، پنج سال (مسئول فنی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم)، هفت سال (مسئول فنی با مدرک تحصیلی دیپلم)

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 تبصره 2 ماده 21 دانلود

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین تکلیف حفاران چاه هاي آب

11620 1393/11/19 فرم شماره 7 دانلود

دستورالعمل واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری مرتبط با امور حفاری چاه‌های آب به بخش خصوصی

11621 1399/02/28 4-2-4 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 21 دانلود

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین تکلیف حفاران چاه هاي آب

11620 1393/11/19 7-1-2-4 دانلود

دستورالعمل واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری مرتبط با امور حفاری چاه‌های آب به بخش خصوصی

11621 1399/02/28 2-2-4 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 تبصره 3 ماده 21 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 تبصره 1 ماده 21 دانلود
هزینه صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه صلاحیت حفاری چاه


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با مواد 21، 2 و 3 و تبصره 3 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری

11618 1390/06/27 1-4 دانلود

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین تکلیف حفاران چاه هاي آب

11620 1393/11/19 5-1-2-4 و 6-1-2-4 دانلود

دستورالعمل واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری مرتبط با امور حفاری چاه‌های آب به بخش خصوصی

11621 1399/02/28 5-2-4 دانلود

دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با مواد 21، 2 و 3 و تبصره 3 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری

11618 1390/06/27 1-4 دانلود

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین تکلیف حفاران چاه هاي آب

11620 1393/11/19 5-1-2-4 و 6-1-2-4 دانلود

دستورالعمل واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری مرتبط با امور حفاری چاه‌های آب به بخش خصوصی

11621 1399/02/28 5-2-4 دانلود
ضوابط خاص تمدید پروانه صلاحیت حفاری چاه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 21 دانلود

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین تکلیف حفاران چاه هاي آب

11620 1393/11/19 7-1-2-4 دانلود

دستورالعمل واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری مرتبط با امور حفاری چاه‌های آب به بخش خصوصی

11621 1399/02/28 2-2-4 دانلود

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 21 دانلود

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین تکلیف حفاران چاه هاي آب

11620 1393/11/19 7-1-2-4 دانلود

دستورالعمل واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری مرتبط با امور حفاری چاه‌های آب به بخش خصوصی

11621 1399/02/28 2-2-4 دانلود
مدت زمان تمدید پروانه صلاحیت حفاری چاه

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 تبصره 3 ماده 21 دانلود

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 تبصره 3 ماده 21 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه صلاحیت حفاری چاه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی عدم سوء پیشینه 11147
کپی مصدق مدرک تحصیلی 13053
کپی مصدق کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای مردان 13054
تعهدنامه رسمی عدم اشتغال در مراکز دولتی، رعایت تبصره 2 بند 2 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی فصل 2 ق.ت.ع.آ 13055
گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر 13056
سابقه پرداخت سه سال حق بیمه برای کار مرتبط با حفاری چاه‌های آب 13057
کپی مصدق اسناد مالکیت دستگاه‌های حفاری 13063


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین تکلیف حفاران چاه هاي آب

11620 1393/11/19 1-2-4 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 21 دانلود

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین تکلیف حفاران چاه هاي آب

11620 1393/11/19 1-2-4 دانلود

قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری

12152 1389/04/27 تبصره 4 ماده واحده دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه صلاحیت حفاری چاه


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون توزیع عادلانه آب

10132 1361/12/16 13 دانلود

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 23 دانلود

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11411 1363/07/18 تبصره 2 ماده 21 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه صلاحیت حفاری چاهفایلی وجود ندارد