به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 3 دانلود

دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه‌های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه‌های بهره‌برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده‌ای)

11623 1392/03/25 ماده 4 پیوست 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تعهدنامه رسمی عدم اشتغال در مراکز دولتی، رعایت تبصره 2 بند 2 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی فصل 2 ق.ت.ع.آ 13055
تهدنامه رسمی نداشتن سهام و عدم اشتغال در شرکت‌های حفاری 13058
فرم درخواست اخذ پروانه صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری 13066
دو قطعه عکس سه در چهار 13067

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 4-3-1 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
احراز هویت اشخاص حقیقی 10377 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 www.sabteahval.ir
استعلام کد پستی و دریافت آدرس 10384 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 0 post.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir
وضعیت نظام وظیفه 10009 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
سابقه بیمه 10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir – سابقه پرداخت سه سال حق بیمه برای کار مرتبط با حفاری چاه‌های آب
گواهی تابعیت ایرانی 10461 استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی 0 http://www.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 3-3 دانلود

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 3-4 دانلود

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 3-1-8 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 12-3-4 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 12-3-4 دانلود
هزینه صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه
نمونه پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 4-3-1 دانلود
ضوابط خاص تمدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 3-3 دانلود

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 3-4 دانلود

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 3-1-8 دانلود
مدت زمان تمدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 12-3-4 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 3-4 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 3-1-8 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 12-3-4 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 12-3-4 دانلود

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 ماده 18 بند پ. 2-6 دانلود

دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری، لوله‌گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه‌های آب با استفاده از بخش خصوصی

11619 1395/02/14 پیوست شماره 1 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاهفایلی وجود ندارد