3.5/5 - (2 امتیاز)

پروانه فعالیت باشگاه ورزشی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه فعالیت باشگاه ورزشی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه فعالیت باشگاه ورزشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی

1597 1350/03/23 ماده 4 بند د

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش 10008
تصویر فیش بانکی 10013
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031
تکمیل فرم درخواست پروانه 100174
تصویر کارت مربی حداقل یک نفر 100216

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

52 1394/10/23 ماده 6 سازمان در امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس و دانشگاه‌ها و آموزشگاههای عالی و سایر سازمان‌های دولتی بازرسی و نظارت خواهد نمود ولی دخالت مستقیم نخواهد داشت و نتیجه بازرسی و نظارت را در شورای سازمان مصرف خواهد کرد.
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه 10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir
گواهی عدم اعتیاد 10016 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
عدم سوء پیشینه 10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

52 1394/10/23 ماده 6 سازمان در امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس و دانشگاه‌ها و آموزشگاههای عالی و سایر سازمان‌های دولتی بازرسی و نظارت خواهد نمود ولی دخالت مستقیم نخواهد داشت و نتیجه بازرسی و نظارت را در شورای سازمان مصرف خواهد کرد.
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

1601 1394/04/30 بند د در صورتی که محل مورد نظر به صورت اجاره باشد متقاضی باید نسبت به ارائه اجاره نامه رسمی  ( تهیه شده در دفترخانه اسناد رسمی ) یا رضایت نامه محضری تهیه شده در دفترخانه اسناد رسمی و اجاره‌خانه عادی موخر بر آن اقدام نماید.
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور پروانه فعالیت باشگاه ورزشی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور مجوز 4000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه راجع به هزینه صدور پروانه بهره برداری و احداث باشگاه های ورزشی

1600 1374/12/16 ماده 1 ماده یک- از متقاضیان صدور پروانه بهره برداری باشگاه و احداث ورزشگاه مبالغ زیر بابت هزینه صدور پروانه اخذ می گردد.
الف– باشگاه و ورزشگاه های داخل شهر های بزرگ شامل تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز مبلغ ۴ میلیون ریال
ب– باشگاه ها و ورزشگاه های داخل سایر شهرها مبلغ ۲ میلیون ریال
تبصره: سازمان تربیت بدنی در صورت ضرورت حداکثر تا ۵۰% از مبالغ موضوع این ماده را مشمول تخفیف می نماید.
نمونه پروانه فعالیت باشگاه ورزشی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه فعالیت باشگاه ورزشی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر وکالت نامه 10019
شرایط احراز 100209
جواز تاسیس 100262
گزارش کارشناس 100557

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

52 1394/10/23 ماده 6

1-6- تکمیل فرم هاي شماره 1 تا 4

2-6- شش قطعه عکس و تصویرکارت ملی

3-6-تصویر شناسنامه

4-6- روزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه در صورتیکه متقاضی تاسیس باشگاه ورزشی ، شخص حقوقی اعم از شرکت یا موسسه باشد .

5-6- تصویر کارت پایان خدمت یا هرگونه معافیت از نظام وظیفه

6-6- اصل و تصویرفیش هاي واریزي

7-6-کارت بهداشت ویژه باشگاه هایی که اقدام به عرضه مواد غذایی می نمایند.

8-6-گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد (به مواد مخدر و روان گردان)

9-6-الزام به ارائه بیمه نامه مسئولیت یا حوادث ورزشی از شرکت بیمه اي معتبر با سقف پوشش تمامی حوادث و خسارات مالی و بدنی در زمان بهره برداري (همچنین بیمه ساختمان باشگاه در قبال آتش سوزي و دیگر حوادث غیرمترقبه)

10-6-ارائه مدارك مربیگري فرد معرفی شده

ضوابط خاص تمدید پروانه فعالیت باشگاه ورزشیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار پروانه فعالیت باشگاه ورزشی

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ

تمدید پروانه فعالیت باشگاه های ورزشی

2000000 ریال


فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
سوابق مربیگری 100768
اصل پروانه بهره برداری 10111373709
اصل گواهی عدم اعتیاد 1001809
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 1001810


ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

1601 1394/04/30 بند د در صورتی که محل مورد نظر به صورت اجاره باشد متقاضی باید نسبت به ارائه اجاره نامه رسمی  ( تهیه شده در دفترخانه اسناد رسمی ) یا رضایت نامه محضری تهیه شده در دفترخانه اسناد رسمی و اجاره‌خانه عادی موخر بر آن اقدام نماید.
مدت زمان اصلاح پروانه فعالیت باشگاه ورزشی

روز
مدت اعتبار پروانه فعالیت باشگاه ورزشی

ماههزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
اصلاح پروانه فعالیت باشگاه های ورزشی 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه راجع به هزینه صدور پروانه بهره برداری و احداث باشگاه های ورزشی

1600 1374/12/16 بند 1 ماده یک- از متقاضیان صدور پروانه بهره برداری باشگاه و احداث ورزشگاه مبالغ زیر بابت هزینه صدور پروانه اخذ می گردد.
الف– باشگاه و ورزشگاه های داخل شهر های بزرگ شامل تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز مبلغ ۴ میلیون ریال
ب– باشگاه ها و ورزشگاه های داخل سایر شهرها مبلغ ۲ میلیون ریال
تبصره: سازمان تربیت بدنی در صورت ضرورت حداکثر تا ۵۰% از مبالغ موضوع این ماده را مشمول تخفیف می نماید.
فرآیند ابطال پروانه فعالیت باشگاه ورزشی


شرایط قابلیت ابطال پروانه فعالیت باشگاه ورزشی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

1650 1370/10/15 ماده 17

ماده ۱۷- در صورتی که مسئولان باشگاه ورزشی صاحب پروانه مطابق این آیین نامه و دستورالعمل های سازمان تربیت بدنی عمل نمایند یا برخلاف آنها عمل کنند تصمیمات زیر در مورد آنان اتخاذ خواهد شد:

۱- اخطار کتبی

۲- اخطار کتبی با درج در پرونده های ادارات کل تربیت بدنی و سازمان تربیت بدنی

۳- تغییر مدیر باشگاه

۴- تعطیل موقتی باشگاه تا دو ماه

۵- لغو پروانه

شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه فعالیت باشگاه ورزشیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

1650 1370/10/15 ماده 17 و 18 ماده ۱۷- در صورتی که مسئولان باشگاه ورزشی صاحب پروانه مطابق این آیین نامه و دستورالعمل های سازمان تربیت بدنی عمل نمایند یا برخلاف آنها عمل کنند تصمیمات زیر در مورد آنان اتخاذ خواهد شد:

۱- اخطار کتبی

۲- اخطار کتبی با درج در پرونده های ادارات کل تربیت بدنی و سازمان تربیت بدنی

۳- تغییر مدیر باشگاه

۴- تعطیل موقتی باشگاه تا دو ماه

۵- لغو پروانه فعالیت باشگاه ورزشی

ماده ۱۸ – در خصوص تعطیلی موقت یا لغو پروانه مدیران کل تربیت بدنی استان ها و دارندگان پروانه باشگاه‌ها می‌توانند در جلسات هیئت موضوع ماده ۵ بنا به دعوت قبلی شرکت نمایند. عدم حضور دارنده پروانه مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.

تبصره ۱- صاحب پروانه می تواند از تصمیم اتخاذ شده در مورد تعطیلی موقت یا لغو پرونده به محاکم عمومی صالح شکایت نماید.

تبصره ۲ – تصمیمات هیات موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه با رای اکثریت اتخاذ خواهد شد.

قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

1168 1369/12/09 تبصره 1 در صورت تخلف موسسان باشگاه های ورزشی و ورزشگاه ها از ضوابط و مقررات سازمان تربیت بدنی سازمان می‌تواند پروانه فعالیت باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها را به طور موقت یا دائم لغو کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.