5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه فعالیت كانون آگهی و تبلیغات نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه فعالیت كانون آگهی و تبلیغات
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

634 1365/12/12 2

آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی

13581 1358/12/27 ماده 10
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه فعالیت كانون آگهی و تبلیغات


عنوان مدرک کد مدرک
عكس پرسنلي صاحب امتياز 100987
كپي كارت ملي 100010
كپي كارت پايان خدمت براي آقايان 100020
كپي آخرين مدرك تحصيلي متقاضي 100030
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 1001452

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی

13581 1358/12/27 ماده 4 http://www.rrk.ir/
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

کارت پایان یا معافیت از خدمت

10181 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 10 sabteahval.ir

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه فعالیت كانون آگهی و تبلیغات

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه فعالیت كانون آگهی و تبلیغات


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه فعالیت كانون آگهی و تبلیغات

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه فعالیت كانون آگهی و تبلیغات


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه فعالیت كانون آگهی و تبلیغات

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه فعالیت كانون آگهی و تبلیغات


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی

13581 1358/12/27 ماده 10
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز