5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله سعی داریم تا تمام اطلاعات لازم برای پروانه فعالیت مرکز تلقیح مصنوعی را برای شما ارائه دهیم. اطلاعاتی شامل شرایط و مدارک دریافت مجوز مرکز تلقیح مصنوعی از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه فعالیت مرکز تلقیح مصنوعی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 ماده 2 دانلود

دستورالعمل و فرآیند صدور پروانه فعالیت مراکز تلقیح مصنوعی

1323 1398/03/21 بند ب ماده 3 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 15 دانلود
فرآیند صدور پروانه فعالیت مرکز تلقیح مصنوعی ( مجوز مرکز تلقیح مصنوعی )
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه نامه درخواست و مدارک مورد نیاز و تعیین منطقه مرکز تلقیح مصنوعی برای بررسی در کمیته فنی استان 1001436
مطابقت درخواستها با سیاستها و دستوالعمل های موجود 1001437
دارا بودن مدرک دامپزشکی ، کارشناسی یا بالاتر مرتبط با رشته های علوم دامی 1001438
ارایه گواهینامه آموزش تلقیح مصنوعی معتبر از مرکز 1001439
عضویت در نظام مهندسی (اشخاص حقیقی و حقوقی) 1001440
داشتن گواهی سلامت (مرکز بهداشت) 1001441
داشتن بیمه حوادث مسئولیت کارفرمایی قبل از صدور پروانه 1001442
تعهدنامه محضری رسمی در حرفه تلقیح مصنوعی مبنی بر رعایت دستورالعمل های فنی ابلاغی 1001443
اخذ رتبه و پروانه اشتغال از نظام مهندسی استان 1001444

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل و فرآیند صدور پروانه فعالیت مرکز تلقیح مصنوعی ( مجوز مرکز تلقیح مصنوعی )

1323 1398/03/21 بند الف ماده 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل و فرآیند صدور پروانه فعالیت مرکز تلقیح مصنوعی ( مجوز مرکز تلقیح مصنوعی )

1323 1398/03/21 بند ب ماده 4 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل و فرآیند صدور پروانه فعالیت مرکز تلقیح مصنوعی ( مجوز مرکز تلقیح مصنوعی )

1323 1398/03/21 بند ب ماده 4 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز مرکز تلقیح مصنوعی ( پروانه فعالیت تلقیح مصنوعی )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل و فرآیند صدور پروانه فعالیت مراکز تلقیح مصنوعی

1323 1398/03/21 بند ب ماده 4 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

588 1395/12/25 ماده 27 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز مرکز تلقیح مصنوعی ( پروانه فعالیت مرکز تلقیح مصنوعی )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز مرکز تلقیح مصنوعی ( پروانه فعالیت مرکز تلقیح مصنوعی )


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز