3.3/5 - (3 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام )اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور پروانهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تبصره 1ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

10879 1391/02/09 بند خ دانلود

قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346,05,25 توام با اصلاحات و الحاقات بعدي

11661 1346/05/25 21 الحاقي ٢٠ˏ٠١ˏ١٣٤٨ دانلود
فرآیند صدور پروانه چرای دام
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام )


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک مثبته دال بر استمرار مرتعداری همسر و فرزندان دام دار متوفی 12849

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور

11888 1399/05/11 فصل دوم بند د شماره 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور

11888 1399/05/11 فصل دوم بند 3 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور

11888 1399/05/11 تبصره بند 10- فصل دوم دانلود
هزینه صدور پروانه چرای دامعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

10502 1366/06/01 بند 5 ماده 47 دانلود
نمونه پروانه مرتعداری ( پروانه چرای دام ) صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه چرای دام


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه چرای دام


عنوان مدرک کد مدرک
اصل کارت پروانه مرتعداری 12816
فیش واریزی یا کارت ضمیمه پروانه مرتعداری 12819

فایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

10502 1366/06/01 بند5 ماده 47 دانلود
فرآیند اصلاح پروانه چرای دام


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه چرای دام


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال پروانه چرای دام


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور

11888 1399/05/11 فصل چهارم بند الف دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور

11888 1399/05/11 فصل چهارم بند الف دانلود