به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوصاطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه مرجوعی اعاده به خارج از کشور


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه مرجوعی اعاده به خارج از کشور


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
اثبات توانگری شرکت 10244
درخواست شرکت بیمه 10245
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون امور گمركي

10109 1390/09/22 بند ح ماده 1 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 تبصره 3 ماده 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه پروانه مرجوعی اعاده به خارج از کشور صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه مرجوعی اعاده به خارج از کشور


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه مرجوعی اعاده به خارج از کشورفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون امور گمركي

10109 1390/09/22 بند ح ماده 1 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 تبصره 3 ماده 6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه مرجوعی اعاده به خارج از کشور


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه مرجوعی اعاده به خارج از کشورفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح پروانه مرجوعی اعاده به خارج از کشور
فرآیند ابطال پروانه مرجوعی اعاده به خارج از کشور


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد