4.1/5 - (11 امتیاز)

پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند شرایط و مدارک لازم را برای دریافت این نوع مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این نوشتار گنجانده شده است.

 

مرجع صدور پروانهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

1595 1397/10/01 ماده 2 بند 19 دانلود
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی سابقه کار 100002
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی 1001816
گواهي طی دوره آموزش مسئول فنی 401008

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

1595 1397/10/01 ماده 2 بند 19 دانلود

آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

1595 1397/10/01 ماده 13 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی


عنوان هزینه مبلغ
توسط انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی از فراگیران دریافت میگردد. 1 ریال


نمونه پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی
فرآیند اصلاح پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی
فرآیند ابطال پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال پروانه