به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه مشاوره ارتباطات رادیوییو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور پروانه مشاوره ارتباطات رادیوییمشخصات مجوز


شرایط لازم برای صدور پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی
ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 متقاضی باید شرکتی که بر اساس قانون تجارت در ایران به ثبت رسیده است، باشد؛
2 مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت متقاضی مندرج در اساسنامه با مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطی؛
3 دارا بودن رتبه مشاوره در امور مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا شورای عالی انفورماتیک کشور طبق آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28438 ه مورخ 83/4/23هیات محترم وزیران؛
4 دارا بودن شاخص های اختصاصی مطابق با مصوبه شماره 2 جلسه شماره 207 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 1393/11/5
5 عدم سهامداری بیش از پنج (5) درصد مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیات مدیره شرکت های متقاضی دریافت این پروانه در شرکت های دارنده پروانه ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی
6 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط مدیرعامل؛
7 عدم اشتغال در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحت هیچ یک از عناوین استخدامی و مشاوره‌ای؛
8 تابعیت ایرانی مدیرعامل؛
9 ارائه اطلاعات عمومی و فنی نرم افزار طراحی شبکه های رادیویی در قالب پیوست شماره دو دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیویی
10 تایید صلاحیت فنی کارشناس(ان) فنی (حداقل یک نفر) با مدرک تحصیلی حداقل در یکی از گرایش های رشته های مرتبط کارشناسی مهندسی برق و حداقل دو سال سابقه کار مرتبط با معرفی و امضا تایید شده. لازم به ذکر است تایید صلاحیت فنی کارشناس معرفی شده بر اساس آزمون عملی و طراحی شبکه رادیویی در نرم افزار معرفی شده توسط شرکت و پارامترهای فنی مندرج در نرم افزار مربوطه است.
11 عدم امکان معرفی همزمان کارشناس فنی تایید شده برای طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی توسط شرکت‌های متقاضی یا دارای پروانه؛
12 ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره؛
13 ارائه تصویر کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره؛
14 ارائه دو قطعه عکس پرسنلی 4×3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره؛

مدارک لازم برای صدور پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف مدارک توضیحات
1 درخواست کتبی جهت اخذ پروانه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی با امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت
2 تمام صفحات اساسنامه
3 آگهی ثبت شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور
4 گواهی رتبه مشاوره در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات از سازمان  مدیریت و برنامه ریزی یا شورای عالی انفورماتیک کشور
5 معرفی کارشناس فنی توسط بالاترین مقام شرکت
6 مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده
7 سوابق مستند کارشناس فنی حاوی مشخصات فردی کارشناس فنی (مطابق با پیوست شماره ۲ دستورالعمل)، اطلاعات تحصیلی، آموزش های حرفه ای، پروژه های انجام شده، توانایی کار با نرم افزار، سوابق کار و سوابق آموزشی؛
8 شناسنامه
9 کارت ملی کارت ملی یا کارت شناسایی ملی، یک نوع کارت هویتی است که در کشور ایران به تمامی افراد بالای ۱۵ سال تعلق می گیرد. صدور کارت ملی در ایران از طریق اداره ثبت احوال و برای ایرانیان خارج از کشور از طریق سفارت ایران انجام می شود.
10 عکس پرسنلی عکسی است که برای احراز هویت اشخاص کاربرد دارد. این نوع عکس هیچ منظره و تزئینی ندارد، و فقط باید چهره شخص مشخص باشد. معمولا برای امور اداری، گذرنامه و ویزا، استخدامی و… درخواست عکس پرسنلی می‌کنند.
11 گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
12 فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM-032) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در دونسخه
13 دو قطعه عکس پرسنلی4×3 مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
14 فرم تکمیل شده اطلاعات عمومی و فنی نرم افزار طراحی شبکه های رادیویی (CRA-FRM-043)
15 فرم تکمیل شده تعهدنامه ارائه خدمات پشتیبانی و فنی مشاوره، طراحی و تایید فنی (CRA-FRM-042)؛
16 فرم تکمیل شده عدم افشای اطلاعات
17 فرم تکمیل شده اعلام نشانی مرکز اصلی شرکت و شعب منضم به کروکی محل آنها
18 ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات (پس از درخواست سازمان)

استعلامات بین دستگاهی برای صدور پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات / سازمان حراست کل درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
2 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
5 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
6 تصدیق برخط اصالت گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع ماده 186 قانون م.م وزارت اقتصاد / سازمان مالیاتی درگاه ملی مجوزها برخط
7 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
8 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
9 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
10 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
11 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
12 تصدیق برخط اصالت ضمانت‌نامه بانکی بانک مرکزی / معاونت فن‌آوری درگاه تخصصی برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

زمان لازم برای صدور پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی از زمان تاييد مدارک

170روز کاری

مدت اعتبار پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

36ماه

هزینه صدور پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال فقط ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به مبلغ یکصد (100) میلیون ریال

شرایط لازم برای تمدید پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
2 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
3 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
4 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
5 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم نقض شرایط اعلامی برای صدور مجوز
6 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
7 عدم چک برگشتی و بدهی غیرجاری

مدارک لازم برای تمدید پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی
2 ارائه مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی : عدم بدهی بیمه ای از سازمان تامین اجتماعی
3 ارائه ضمانت‌نامه بانکی : ضمانتنامه بانکی قابل تمدید به دفعات به میزان یکصد (۱۰۰) میلیون ریال تعیین شده در بند ۱۳ ماده ۸ دستورالعمل ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی کمیسیون تنظیم مق

استعلامات بین دستگاهی برای تمدید پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
2 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
3 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
4 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
5 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم نقض شرایط اعلامی برای صدور مجوز
6 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
7 عدم چک برگشتی و بدهی غیرجاری

مدارک لازم برای اصلاح پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی
2 ارائه مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی : عدم بدهی بیمه ای از سازمان تامین اجتماعی
3 ارائه ضمانت‌نامه بانکی : ضمانتنامه بانکی قابل تمدید به دفعات به میزان یکصد (۱۰۰) میلیون ریال تعیین شده در بند ۱۳ ماده ۸ دستورالعمل ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی کمیسیون تنظیم مق

استعلامات بین دستگاهی برای اصلاح پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای توسعه پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 افزایش سرمایه
2 دارا بودن حداقل شعبه/واحد تابعه : حداقل دو شعبه در استان های غیر مجاور با استان محل استقرار شعبه مرکزی
3 افزایش شعب تابعه یا عاملیت : حداقل دو شعبه در استان های غیر مجاور با استان محل استقرار شعبه مرکزی
4 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
5 تأمین تجهیزات فنی : دارای ابزار سخت افزاری و روش صحت سنجی طرح فنی تولید شده
6 رعایت الزامات نرم‌افزاری : دارای نرم افزار قانونی برای طراحی شبکه های رادیویی پیشرفته با دقت نقشه بهتر از صد متر و قابلیت تحلیل شبکه های رادیویی خاص در سرویس های رادیویی متنوع و محاسبات تداخل با ایستگاه های سرویس های رادیویی دیگر در باند فرکانسی مشترک؛
7 الزامات تخصصی : پایگاه اطلاع رسانی پیشرفته
8 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
9 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
10 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
11 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

مدارک لازم برای توسعه پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.

استعلامات بین دستگاهی برای توسعه پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای تعلیق پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : برای بار اول در عمل به بندهای 4-11، 4-16، 4-17 و 6-3 دستورالعمل تخلف کند، پروانه فعالیت مربوطه به مدت شش ماه به تعلیق درخواهد آمد
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : دارنده پروانه موظف است در مهلت تعیین شده ی حداکثر یک ماهه، نسبت به رفع تخلف اعلامی اقدام کند در غیر این صورت، مشمول بند 10-4 دستورالعمل خواهد شد
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : در صورتی که کمتر از شش ماه به پایان اعتبار پروانه باقی مانده باشد، مابقی، از تعلیق پروانه تمدید شده به میزان کسر شش ماه تعلیق فوق جبران خواهد شد و در صورت عدم تمدید، مدت زمان آزادسازی ضمانت نامه مذکور به میزان کسر شش ماه تعلیق فوق افزایش خواهد یافت.
4 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : در مدت تعلیق، تخلف نماید
5 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
6 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مردود شدن طرح های شبکه رادیویی بیش از سه بار در طول مدت اعتبار پروانه، اعتبار پروانه به مدت سه ماه کاسته خواهد شد
7 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
8 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی

شرایط لازم برای ابطال پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : انحلال شرکت
3 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
4 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز