به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه ورود قطعی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه ورود قطعیو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ورود قطعی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه ورود قطعی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر قبض انبار 10026
تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا 100240
ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی 100243
اسناد خرید 100247
اسناد بانکی 100248
گواهی مبدأ 100249
ثبت سفارش 100906

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام از وزارت صنعت معدن و تجارت

10072 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 30 www.iccima.ir

استعلام از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10036 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو 30 fda.gov.ir

استعلام اداره کل محیط زیست استان و یا شهرستان

10152 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 www.doe.ir

استعلام بهداشتی دارویی غذایی و تجهیزات پزشکی از سازمان غذا دارو وزارت بهداشت

10112 سازمان غذا و دارو – معاونت غذا و دارو 30 http://behdasht.gov.ir

استاندارد

10174 سازمان ملی استاندارد ایران – اداره کل استاندارد 0 www.isiri.gov.ir

ارشاد

10172 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 0 www.farhang.gov.ir

جهاد کشاورزی

10186 سازمان جهاد کشاورزی – ادارات جهاد کشاورزی 30 www.maj.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
مدت زمان صدور پروانه ورود قطعی

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه ورود قطعی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه ورود قطعی

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
مدت اعتبار پروانه ورود قطعی

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه ورود قطعی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 71

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 48-49
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه ورود قطعی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه ورود قطعی