در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور پروانه پسماند پزشکیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها

258 1384/05/10 ردیف ت بند 6 ماده 3 دانلود فایل
فرآیند صدور پروانه پسماند پزشکی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک
تصویر کارت ملی
تصویر مدرک تحصیلی
عکس پرسنلی
تصویر اساسنامه

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها

258 1384/05/10 ردیف ت بند 6 ماده 3 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و ضوابط واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی

748 1387/08/05 ردیف ت بند 6 ماده 3 دانلود فایل
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و ضوابط واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی

748 1387/08/05 ماده 4 دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و ضوابط واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی

748 1387/08/05 ماده 15 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ

هزینه صدور مجوز فعالیت

1000000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

722 1380/12/08 بند ز دانلود فایل