به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوصاطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه کران بری ( پروانه کابوتاژ )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون امور گمركي

10109 1390/09/22 99 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10304 1392/01/07 ماده 175 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کران بری ( پروانه کابوتاژ )


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر اظهارنامه گمرکی 10034
ارائه تضمین مناسب مورد نظر گمرک 10246

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 175 دانلود

قانون امور گمرکی

10305 1390/09/16 99 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات

تعيين صلاحيت ترافيكي محل

10190 پلیس راهنمایی و رانندگی – اداره کل راهنمایی و رانندگی 0 http://www.rahvar120.ir

استعلام برای گواهی تائید ذبح و صید براساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید

10191 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی 0 https://www.maj.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 173 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 175 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 173 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 174 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون امور گمرکی

10305 1390/09/16 100 دانلود
نمونه پروانه کران بری ( پروانه کابوتاژ ) صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه کران بری ( پروانه کابوتاژ )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
اسناد مالکیت کالا 10226
ارائه تضمین مناسب مورد نظر گمرک 10246
اظهارنامه 10544

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 176 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 174 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون امور گمرکی

10305 1390/09/16 100 دانلود
فرآیند اصلاح پروانه کران بری ( پروانه کابوتاژ )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
اسناد مالکیت کالا 10226
ارائه تضمین مناسب مورد نظر گمرک 10246
اظهارنامه 10544

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 173-174 دانلود
ضوابط خاص اصلاح پروانه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 173-174 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون امور گمرکی

10305 1390/09/16 100 دانلود
فرآیند ابطال پروانه کران بری ( پروانه کابوتاژ )


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 178 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 177 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 180 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 182 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 181 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
اظهارنامه 10544

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

10210 1391/12/23 178-182 دانلود