2/5 - (5 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت پروانه کسب بازاریابی شبکه ای اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک و شرایط لازم برای صدور ، تمدید و ابطال این پروانه کسب از جمله مواردی است که در این مطلب ذکر شده است.

 

مرجع صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ایمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه کسب بازاریابی شبکه ای
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 7 و ماده 8

ماده7-مراحل صدور پروانه کسب:

1-ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اصناف.

2-بررسی صلاحیت شخصی (اعضای هیات مدیره، سهامداران عمدهو مدیرعامل پیشنهادی) انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت توسط نیروی انتظامی و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز.

3-بررسی طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت(حداکثر ظرف مدت پانزده روز)

4-ثبت شرکت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکه ای با معرفی نامه دبیرخانه کمیته نظارت

تبصره : متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ معرفی نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت و نسبت به بارگذاری روزنامه رسمی در سامانه اصناف اقدام نماید در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب میگردد.

5- راه اندازی وب سایت توسط متقاضی مطابق چک لیست کمیته نظارت.

6- صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز توسط اتحادیه.

7- اعطای نماد بازاریابی شبکه ای همزمان با صدور پروانه کسب.

ماده 8-مدارک لازم برای صدور پروانه کسب:

1-سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر شرکت.

2-تاییدیه طرح سود دهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت.

3-مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات.

4-گواهی صلاحیت شخصی (اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی)، انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت از طریق نیروی انتظامی.

5-دارا بودن شرایط و مدارک بندهای(3) , (4), (6)و (8) ردیف(الف) ماده(4) این آیین نامه.

6-داشتن واحد تولیدی به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداری آن.

تبصره- پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه ای با ارائه مدارک فوق به نام شرکت و با ذکر نام مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضاء به آدرس دفتر و نشانی وب سایت شرکت صادر می شود.

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب بازاریابی شبکه ای جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 1و3 و4
فرآیند صدور مجوز
 

شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهی آموزشی 10029
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 100455
تاییدیه اماکن 100853
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 1011/6
مدارک هویتی متقاضیان 1001171
اصل پروانه بهره برداری 10111373709
معرفی نامه بنیاد شهید جهت استفاده از سهمیه ایثارگری 1002000
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت انجام شده روزنامه رسمی 1001452

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 7 و ماده 8

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 1 و ماده 3 و ماده4
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تاییدیه اماکن

10008 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 www.ir

پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

10010 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 7 و ماده 8

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 3 و ماده 4
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

493 1394/04/14 ماده8
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 1
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 7

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 3
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

556 1359/04/13 تبصره 1 ماده 5
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 2
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه کسب بازاریابی شبکه ای


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 100455
گواهی دوره آموزشی 1002001
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 1001452
ارائه نماد اعتماد الکترونیکی 100092

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 22

شرایط تمدید پروانه کسب و کار مجازی و شرکت بازاریابی شبکه ای:

۱- گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده(276)قانون مالیاتهای مستقیم).

2-تصویر آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در صورت ثبت هر نوع تغییرات در شرکت(برای اشخاص حقوقی).

3-گواهی گذراندن دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار(موضوع بند (ن)ماده(35)قانون نظام صنفی

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 8

شرایط تمدید پروانه کسب

  1. گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده
  2. گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار داشتن کارت معاینه بهداشتی برای صنوف مشمول
  3. رضایت محضری شرکا در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی برای مشارکت های مدنی
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 1
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 7

مراحل صدور پروانه کسب:

1-ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اصناف.

2-بررسی صلاحیت شخصی (اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و مدیرعامل پیشنهادی) انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت توسط نیروی انتظامی و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز.

3-بررسی طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت(حداکثر ظرف مدت پانزده روز).

4-ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکه ای با معرفی نامه دبیرخانه کمیته نظارت.

تبصره-متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ معرفی نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت و نسبت به بارگذاری روزنامه رسمی در سامانه اصناف اقدام نماید در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب میگردد.

5-راه اندازی وب سایت توسط متقاضی مطابق چک لیست کمیته نظارت.

6-صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز توسط اتحادیه.

8-اعطای نماد بازاریابی شبکه ای همزمان با صدور پروانه کسب

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 3

مراحل صدور پروانه کسب

متقاضیان واجد شرایط باید برای دریافت معرفی نامه به بنیاد مراجعه نمایند تبصره بنیاد موظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۷۹ قانون نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط به مرجع صدور پروانه کسب اقدام نماید.

متقاضی باید پس از دریافت معرفی نامه از بنیاد نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اصناف و دریافت شماره رهگیری اقدام نمایند.

مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت تقاضا پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبول این تقاضا به وی ابلاغ کند.

اعلام نظر نکردن در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد.

پس از قبول تقاضای یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر مرجع صدور پروانه کسب متعلق به استعلام های مورد نیاز را صادر و دستگاه‌های استعلام شونده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی خود را اعلام کنند.

تبصره – اعلام نظر موافق دستگاهی استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت و یا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی می‌گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع صدور پروانه کسب نخواهد شد .

متقاضیان حداکثر ظرف سه ماه فرصت دارد تا مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب
را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نمایند مرجع صدور پروانه از موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور پروانه است و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید پروانه کسب بازاریابی شبکه ایعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 2

تسهیلات دریافت پروانه کسب

  • معافیت از پرداخت هزینه های صدور و تمدید پروانه کسب
  • معافیت از پرداخت هزینه حق عضویت سال اول
  • معافیت از پرداخت هزینه دوره آموزش صدور و تمدید پروانه کسب
فرآیند اصلاح پروانه کسب بازاریابی شبکه ای


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 7 و ماده 8

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 1 و ماده 3
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 2
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده7 مراحل صدور پروانه کسب:

1-ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اصناف.

2-بررسی صلاحیت شخصی (اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و مدیرعامل پیشنهادی) انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت توسط نیروی انتظامی و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز.

3-بررسی طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت(حداکثر ظرف مدت پانزده روز).

4-ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکه ای با معرفی نامه دبیرخانه کمیته نظارت.

تبصره-متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ معرفی نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت و نسبت به بارگذاری روزنامه رسمی در سامانه اصناف اقدام نماید در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب میگردد.

5-راه اندازی وب سایت توسط متقاضی مطابق چک لیست کمیته نظارت.

6-صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز توسط اتحادیه.

8-اعطای نماد بازاریابی شبکه ای همزمان با صدور پروانه کسب

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 3

مراحل صدور پروانه کسب

متقاضیان واجد شرایط باید برای دریافت معرفی نامه به بنیاد مراجعه نمایند.

تبصره – بنیاد موظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۷۹ قانون نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط به مرجع صدور پروانه کسب اقدام نماید.

متقاضی باید پس از دریافت معرفی نامه از بنیاد نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اصناف و دریافت شماره رهگیری اقدام نمایند.

مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت تقاضا پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبول این تقاضا به وی ابلاغ کند اعلام نظر نکردن در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد.

پس از قبول تقاضای یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر مرجع صدور پروانه از متعلق به استعلام های مورد نیاز را صادر و دستگاه‌های استعلام شونده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی خود را اعلام کنند.

تبصره – اعلام نظر موافق دستگاهی استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قیر شرکت و نظر مخالف نیست مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت و یا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی می‌گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع صدور پروانه کسب نخواهد شد.

متقاضیان حداکثر ظرف سه ماه فرصت دارد تا مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب
را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نمایند

مرجع صدور پروانه از موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

1191 1398/10/10 ماده 2

تسهیلات دریافت پروانه کسب:

  • معافیت از پرداخت هزینه های صدور و تمدید پروانه کسب
  • معافیت از پرداخت هزینه حق عضویت سال اول
  • معافیت از پرداخت هزینه دوره آموزش صدور و تمدید پروانه کسب
فرآیند ابطال پروانه کسب بازاریابی شبکه ای


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

556 1359/04/13 تبصره5 ماده12 در صورت عدم فعالیت بیش از ۶ ماه واحد صنفی ، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر ، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال نماید.

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 13 ماده 13-عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن:

مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اتخاذ می گردد.

الف)-اخطار کتبی:

1-عدم پرداخت حق کمیسیون به صورت ماهیانه.

2-تشویق به خرید محصول بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی.

3-تعیین حجم خرید مشخصی از سبد کالا (استراتژی فروش) .

4-عدم برگزاری آموزش رایگانبرای بازاریابان.

5-جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال.

6-عدم انعقاد قرارداد بین شرکت و بازاریابان.

7-عدم صدور کارت شناسایی عکسدار برای بازاریابان.

8-پرداخت حق کمیسیون و پاداش از محصولات شرکت.

9-رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد ازجمله تاخیر در ارسال و باز پس گیری کالا.

10-عدم درج مقررات مربوط به بازاریابی شبکه ای و طرح سوددهی در سامانه شرکت.

11-تغییر مفاد اساسنامه بدون هماهنگی با دبیرخانه کمیته نظارت.

12-عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و تصمیمات کمیته نظارت.

13-تشکیل جلسات در خارج از محل شعب.

14-تبلیغ خلاف واقع درباره محصولات و طرح سوددهی.

15-تاسیس شعب غیر مجاز

تبصره1-درصورت ارتکاب تخلفات فوق، علاوه بر اخطار ،به تشخیص کمیته نظارت محدودیتهایی نظیر عدم راه اندازی شعب و عرضه محصولات جدید تا زمان اصلاح  عملکرد شرکت و تطبیق آن با مقررات اعمال خواهد شد.

تبصره2-پس از ابلاغ اخطار، شرکت موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به اصلاح عملکرد اقدام نماید. در غیر اینصورت نسبت به تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد اقدام خواهد شد.

ب)تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد:

1-اخذ هرگونه وجه یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکه ای.

2-انجام عملیات مالی و پرداختهای شرکت خارج از سیستم بانکی.

3-تغییر طرح سوددهی بدون کسب مجوز.

4-فروش محصولات خارج ازفهرست دبیرخانه کمیته و یا عرضه محصولات فاقد مجوز لازم نظیر پروانه بهداشتی و استانداردحسب مورد.

5-تکرار و یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (الف) برای مرتبه سوم درطول یک سال مالی.

6-ارتکاب تخلف در تبصره های بند (الف).

تبصره:مدت تعلیق سه ماه خواهد بود؛ درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، شرکت نسبت به اصلاح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کرد،تعلیق خاتمه می یابد.

ج)-ابطال پروانه کسب و تغییر رنگ نماد به قرمز:

1-عدم اصلاح عملکرد در دوره مدت تعلیق.

2- تکرار یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (ب) در طول یک سال مالی.

3-انحلال شرکت.

4-عدم فعالیت شرکت به مدت حداقل شش ماه.

5-عدم تمدید پروانه کسب پس از انقضای مدت اعتبار آن پس از اخطار یک ماهه اتحادیه.

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 1000176
در صورت عدم فعالیت شرکت بدون اطلاع 100079

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

556 1359/04/13 تبصره5 ماده12 در صورت عدم فعالیت بیش از ۶ ماه واحد صنفی ، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر ، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال نماید.

آئین نامه اجرایی موضوع مواد 2و12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی

1192 1398/10/10 ماده 13