4.4/5 - (5 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه کسب سوخت جایگزین CNG را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه کسب سوخت جایگزین CNG
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 1وماده3 وماده 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب سوخت جایگزین CNG


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر مفاصاحساب مالیاتی 10039
تائیدیه اداره استاندارد 10695
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 11217
اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و كارگاه محل توليد 11267
مدارک هویتی متقاضیان 11304
معرفی نامه بنیاد شهید جهت استفاده از سهمیه ایثارگری 11456
گواهی دوره آموزشی 11457
بازدید کارشناسی از محل 11501
تکمیل مدارک و صدور پروانه کسب 11768

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 3 و ماده 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده 10015 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance
آدرس پستی 10179 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 4 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 1 و ماده 3 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی)

11354 1392/12/28 تبصره ذیل ماده 23 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 3 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام صنفی کشور

10264 1359/04/13 تبصره 1 ماده 5
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 2 دانلود
نمونه پروانه کسب سوخت جایگزین CNG صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید پروانه کسب سوخت جایگزین CNG


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه کسب سوخت جایگزین CNG


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهی آموزشی 10029
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 10457
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 11217
بازدید کارشناسی از محل 11501
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11594
ثبت درخواست در سامانه ایرانیان اصناف 11786
دریافت پروانه کسب قبلی 11787

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 3 و ماده 4 دانلود

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 3 و ماده 4 دانلود
ضوابط خاص تمدید پروانه کسب سوخت جایگزین CNG


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی)

11354 1392/12/28 تبصره ذیل ماده 23 دانلود

آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی)

11354 1392/12/28 تبصره ذیل ماده 23 دانلود
مدت زمان تمدید پروانه کسب سوخت جایگزین CNG

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 3 دانلود

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 3 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه کسب سوخت جایگزین CNGعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 2 دانلود
فرآیند اصلاح پروانه کسب سوخت جایگزین CNG


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه کسب سوخت جایگزین CNGفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 2و ماده 3و ماده4 دانلود
ضوابط خاص اصلاح پروانه کسب سوخت جایگزین CNG


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی)

11354 1392/12/28 تبصره ذیل ماده 23 دانلود
مدت زمان اصلاح پروانه کسب سوخت جایگزین CNG

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 3 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )

11350 1398/10/10 ماده 2 دانلود
فرآیند ابطال پروانه کسب سوخت جایگزین CNG


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام صنفی کشور

10264 1359/04/13 تبصره 5 ماده 12 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه کسب سوخت جایگزین CNGفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام صنفی کشور

10264 1359/04/13 تبصره 5 ماده 12 دانلود