1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدورمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ کارت بازرسی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 ماده 7 بند 7 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 11140
گواهی دوره آموزشی 11457
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن 11680

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن

11581 1386/02/30 پیوست 2 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط اجرایی ومقررات اوزان ومقیاس ها و وسایل سنجش ( موضوع بند 7 ماده 20 )

11580 1375/07/04 بند 7 ماده 20 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن

11581 1386/02/30 بند 6-4و بند 6-2 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن

11581 1386/02/30 بند 6 دانلود
هزینه صدور کارت بازرسی


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور کارت بازرسی 1196000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

کارمزد خدماتی اندازه شناسی

11687 1398/03/24 بند34 دانلود
نمونه کارت بازرسی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید کارت بازرسی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید کارت بازرسیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن

11581 1386/02/30 پیوست 2 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط اجرایی ومقررات اوزان ومقیاس ها و وسایل سنجش ( موضوع بند 7 ماده 20 )

11580 1375/07/04 بند 7 ماده 20 دانلود
مدت زمان تمدید کارت بازرسی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن

11581 1386/02/30 بند 6-4و بند 6-2 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور کارت بازرسی 1196000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

کارمزد خدماتی اندازه شناسی

11687 1398/03/24 بند34 دانلود
فرآیند اصلاح کارت بازرسی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال کارت بازرسی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد