به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه صدور کارت راهنمای گردشگری ( تور لیدر ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که کارت راهنمای گردشگری همان مجوز برگزاری تور (داخلی و بین المللی) می باشد.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

شرایط لازم برای صدور کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 احراز هویت منقاضی
3 متدین به دین اسلام یا اقلیت های دینی شناخته شده در قانون جمهوری اسلامی ایران
4 داشتن حداقل 22 سال سن
5 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
6 موفقیت در مصاحبه عمومی واختصاصی (با توجه به آئین نامه راهنمایان گردشگری به شماره۱۲۸۹۳۸/ت۵۱۴۲۵هـ ۲/۱۰/۱۳۹۴ (بند چ ماده 2 آئین نامه راهنمایان گردشگری))
7 تسلط به یکی از زبان های خارجی (برای راهنمایان گردشگری بین المللی)
8 انجام خدمت وظیفه یامعافیت دایم (برای آقایان).
9 نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
10 نداشتن سوءپیشینه کیفری (براساس مصوبه هیات وزیران)
11 گذراندن دوره تخصصی راهنمایان گردشگری و موفقیت در آزمون و اخذ مدرک پایان دوره از مراجع ذی صلاح
12 تعهدنامه مجوزهای اعلانی (ثبت محور): اینجانب شرایط و مدارک دریافت مجوز این کسب وکار را مطالعه کرده و حائز آنها هستم.

مأموران صادرکننده این مجوز با داشتن حکم ماموریت از مدیرکل مربوطه، می‌توانند برای بازدید و تایید شرایط و مدارک موضوع این مجوز، به محل کسب وکارم مراجعه و درصورت تشخیص نقص در مدارک یا محرز نشدن شرایط مندرج در این کاربرگ، اخطار کتبی با مهلت و 10 روز کاری بر تأمین شرایط صادر‌کنند و اگر پس آن مهلت، شرایط را احراز نکردم؛ می‌توانند این مجوز را باطل نمایند.

مدارک لازم برای صدور کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)

ردیف مدارک توضیحات
1 کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان
2 تصویر آخرین مدرک تحصیلی..
3 لوح پایان دوره آموزشی راهنمایان
4 تاییدیه عدم اعتیاد
5 تصویر ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

استعلامات بین دستگاهی برای صدور کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی وزارت بهداشت / معاونت درمان درگاه ملی مجوزها برخط
2 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
4 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
6 تصدیق برخط اصالت گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع ماده 186 قانون م.م وزارت اقتصاد / سازمان مالیاتی درگاه ملی مجوزها برخط
7 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
8 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
9 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
10 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
11 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر) است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

زمان لازم برای صدور کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر) از زمان تاييد مدارک

3 روز کاری

مدت اعتبار کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)

12 ماه

هزینه صدور کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

شرایط لازم برای تمدید کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
6 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای تمدید کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه گواهی دوره بازآموزی

استعلامات بین دستگاهی برای تمدید کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
فرآیند اصلاح کارت راهنمای گردشگری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزشرایط لازم برای تعلیق کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم رعایت و عمل به سوگندنامه تعهد اخلاق حرفه ای بوده و مقررات این آیین و یا اعمالی خلاف شئون شغلی به تشخیص سازمان برای بار اول
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
4 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی

شرایط لازم برای ابطال کارت راهنمای گردشگری (تور لیدر)

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : تکرار عدم رعایت و عمل به سوگندنامه تعهد اخلاق حرفه ای بوده و مقررات این آیین و یا اعمالی خلاف شئون شغلی به تشخیص سازمان برای بار اول
3 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
4 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز