به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت کارت شناسایی فعالان صنایع دستی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ کارت شناسایی فعالان صنایع دستی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها

10155 1394/06/11 بند ج مورد 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
درخواست متقاضی 10030
تصوير سابقه بیمه 10961
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 11187
مدرک تحصیلی 11633
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی 12801
ارائه تعهدنامه حسن انجام کار 12974

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

10184 1394/12/12 فصل 2 ص 30 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

10184 1394/12/12 فصل 3 ص 32 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور کارت شناسایی فعالان صنایع دستی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي

10763 1394/12/12 فصل 5 ص 33 دانلود

دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي

10763 1394/12/12 فصل 6 ص 34 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

11071 1396/09/21 مورد 7صنایع دستی دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

10184 1394/12/12 فصل 5 ص 33 ردیف 7 دانلود
هزینه صدور کارت شناسایی فعالان صنایع دستی
نمونه کارت شناسایی فعالان صنایع دستی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید کارت شناسایی فعالان صنایع دستی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
درخواست متقاضی 10030
سابقه فعالیت 10290
پروانه اشتغال معتبر 10875

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

10184 1394/12/12 فصل 2 ص 30 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

10184 1394/12/12 فصل 4 ص 33 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید کارت شناسایی فعالان صنایع دستی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح کارت شناسایی فعالان صنایع دستی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح کارت شناسایی فعالان صنایع دستی

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح کارت شناسایی فعالان صنایع دستی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال کارت شناسایی فعالان صنایع دستی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

10184 1394/12/12 فصل 6 ص 34 ردیف 9و10 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو کارت شناسایی فعالان صنایع دستیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي

10184 1394/12/12 فصل 6ص34ردیف9و10 دانلود