1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی (تراکتوردار – کمباین دار ) را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 ماده28 دانلود

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 بند1 اهداف دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر شناسنامه 10002
كپي كارت ملي 11050
كپي كارت پايان خدمت براي آقايان 11051
كپي آخرين مدرك تحصيلي متقاضي 11052
گواهينامه رانندگي تراكتور/كمباين 11546
سند مالكيت تراكتور/ كمباين/چاپر 11547
معرفي نامه از شوراي روستاي حوزه فعاليت يا انجمن صنفي شهرستان مبني بر عضويت و ارائه خدمات ماشيني 11549
گواهي مبني بر عضويت در اتحاديه يا تعاوني تراكتور داران- كمباين داران 11550
نامه درخواست متقاضي 12003

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 بند ب /مدارك دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه مدیریت جهاد کشاورزی 10513 سازمان جهاد کشاورزی – ادارات جهاد کشاورزی 7 https://www.irica.ir تاييديه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مبني بر ارائه خدمات ماشيني توسط متقاضي حداقل به مدت سه سال.


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 بندج/الزامات دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 بند الف/ مراحل اداري دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 تبصره 1 بند ج دانلود
هزینه صدور کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی
نمونه کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گواهينامه رانندگي تراكتور/كمباين 11546
سند مالكيت تراكتور/ كمباين/چاپر 11547
معرفي نامه از شوراي روستاي حوزه فعاليت يا انجمن صنفي شهرستان مبني بر عضويت و ارائه خدمات ماشيني 11549
گواهي مبني بر عضويت در اتحاديه يا تعاوني تراكتور داران- كمباين داران 11550
نامه درخواست متقاضي 12003

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 تبصره 1 بند ب/مدارك دانلود
ضوابط خاص تمدید کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 ضميمه كارت/ صفحه 8 دانلود
مدت زمان تمدید کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 بند الف /الزامات اداري
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
نامه درخواست متقاضي 12003
مدارك اصلاح كارت شناسايي ماشين دار حرفه اي(مدارك تغيير يافته از زمان صدور مجوز) 12004


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 تبصره 2 بند ب/مدارك دانلود
ضوابط خاص اصلاح کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 بندج/الزامات دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 بند الف/ مراحل اداري دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 بند 4 تا 6 ضميمه كارت/ دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش احراز تخلف ماشين دار حرفه اي 11554

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور كارت شناسايي ماشين داران حرفه اي

11079 1391/11/01 بند9 ضميمه كارت دانلود