در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای صدور – تمدید – ابطال و اصلاح مدارک و شرایط لازم برای دریافت را برای شما قرار خواهیم داد.

در مقاله « کارت بازرگانی » توضیح دادیم که تاجران برای فعالیت های صادرات و واردات نیاز به دریافت کارت بازرگانی دارند. در مراحل دریافت کارت بازرگانی گفتیم که شخص متقاضی باید به عضویت اتاق بازرگانی دربیاید.

مرجع صدورمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به دریافت کارت عضویت بازرگانی :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران6531369/12/15بند ی ماده 5
قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران6531369/12/15بند الف ماده 9
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور کارت عضویت بازرگانی :


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
پروانه کسب تولیدیاصناف کشور
گواهی عدم سوء پیشینه1001140
کارت پایان خدمت/ معافیت از خدمت سربازی1011/6
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران7471374/07/01ماده 1
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

عدم سوء پیشینه

10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران7471374/07/01بند 6 ماده 1
مدت زمان صدور کارت عضویت بازرگانی

 روز


مدت اعتبار کارت عضویت بازرگانی
 ماه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران7471374/07/01بند 2 ماده 3
هزینه صدور کارت عضویت بازرگانی


نمونه کارت عضویت بازرگانی صادر شده

فرآیند تمدید کارت عضویت بازرگانی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید کارت عضویت بازرگانی
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید کارت عضویت بازرگانی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح کارت عضویت اتاق بازرگانی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح کارت عضویت اتاق بازرگانی
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال کارت عضویت


شرایط قابلیت تعلیق یا ابطال کارت عضویت


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران

7471374/07/01ماده 4
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز