به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

کارت عضویت اتاق بازرگانی


در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای صدور – تمدید – ابطال و اصلاح  مدارک و شرایط لازم برای دریافت را برای شما قرار خواهیم داد.

در مقاله « کارت بازرگانی » توضیح دادیم که تاجران برای فعالیت های صادرات و واردات نیاز به دریافت کارت بازرگانی دارند. در مراحل دریافت کارت بازرگانی گفتیم که شخص متقاضی باید به عضویت اتاق بازرگانی دربیاید.

مرجع صدور مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی :

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران 653 1369/12/15 بند ی ماده 5
قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران 653 1369/12/15 بند الف ماده 9
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی :


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه
پروانه کسب تولیدی اصناف کشور
گواهی عدم سوء پیشینه 1001140
کارت پایان خدمت/ معافیت از خدمت سربازی 1011/6
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن 55000253-7

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران 747 1374/07/01 ماده 1
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران 747 1374/07/01 بند 6 ماده 1
مدت زمان صدور کارت عضویت بازرگانی

 روز


مدت اعتبار کارت عضویت اتاق بازرگانی
 ماه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران 747 1374/07/01 بند 2 ماده 3
هزینه صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی


نمونه کارت عضویت اتاق بازرگانی صادر شده

فرآیند تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح کارت عضویت اتاق بازرگانی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح کارت عضویت اتاق بازرگانی
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال کارت عضویت اتاق بازرگانی


شرایط قابلیت تعلیق یا ابطال کارت عضویت اتاق بازرگانی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران

747 1374/07/01 ماده 4
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز