5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور کارت مهارت فنی کارگران ساختمانیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مواد (3) و (5) قانون بیمه‌ های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

10639 1389/02/25 ماده 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
معرفی نامه 10068
ارایه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده در انجمن صنفی شرکتهای خدماتی هر شهر / استان 10443
فرم اطلاعات تکمیلی 10854

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

10499 1390/11/16 18 دانلود

اجرا و برنامه ریزی آزمون های صنعت ساختمان ، تفاهم نامه ها و هماهنگ

10970 1397/12/27 1-2 دانلود

شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان

11645 1387/06/02 صفحه 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی مواد (3) و (5) قانون بیمه‌ های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

10639 1389/02/25 3 و 4 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تایید اطلاعات متقاضیان آزمون های مهارتی در پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

11075 1395/06/07 همه بندها دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

10640 1376/04/24 ماده 5 دانلود
هزینه صدور کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه ثبت نام و شرکت در سنجش مهارت 420000 ریال
هزینه صدور پروانه مهارت 50000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بودجه 98 کل کشور

10675 1397/12/21 جدول 16 دانلود

ابلاغ تعرفه های خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1398

10971 1398/02/25 جدول 16 دانلود

جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1398 نهایی

11074 1397/12/21 16 دانلود
نمونه کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
گواهی‌ها و مجوزهای قانونی 10224
ارایه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده در انجمن صنفی شرکتهای خدماتی هر شهر / استان 10443
نمونه دستگاه مورد تقاضا 10506

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

10499 1390/11/16 18 دانلود

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

10640 1376/04/24 ماده 5 دانلود

اجرا و برنامه ریزی آزمون های صنعت ساختمان ، تفاهم نامه ها و هماهنگ

10970 1397/12/27 1-2 دانلود

جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1398 نهایی

11074 1397/12/21 16 دانلود

شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان

11645 1387/06/02 3 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

10640 1376/04/24 مواد 2 و5 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تایید اطلاعات متقاضیان آزمون های مهارتی در پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

11075 1395/06/07 همه بندها دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی


عنوان هزینه مبلغ
پرداخت هزینه صدور مجدد 50000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ تعرفه های خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1398

10971 1398/02/25 جدول 16 دانلود
فرآیند اصلاح کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار کارت مهارت فنی کارگران ساختمانیهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

10640 1376/04/24 5 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو کارت مهارت فنی کارگران ساختمانیفایلی وجود ندارد