4.3/5 - (26 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای صدور – تمدید – ابطال و اصلاح کارت موقت کار اتباع افغانی را به شما عزیزان ارائه دهیم.

همچنین مدارک و شرایط لازم برای دریافت کارت موقت را برای شما قرار خواهیم داد.

مرجع صدور کارت موقتمشخصات مجوز

فرآیند صدور کارت موقت کار
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تبدیل وضعیت تبعه ممهور به پلیس مهاجرت و گذرنامه 100852
فرم اطلاعات تکمیلی 100851
اصل و تصویر گذرنامه 10017
کارت آزمایش 100850
ضوابط خاص صدور کارت


مدت زمان صدور مجوز

 روز


مدت اعتبار کارت

 ماه


هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ

هزینه صدور

2875000 ریال
فرآیند تمدید کارت موقت کار اتباع افغانی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید کارتمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوزفرآیند تمدید کارت موقت کار اتباع افغانی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدیدمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوزفرآیند تمدید کارت موقت کار اتباع افغانی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز