به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت کد شناسایی محصول کشاورزی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ کد شناسایی محصول کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 ماده 6 دانلود

قانون برنامه ششم- ماده 31

11114 1395/12/14 ماده 31- بند ج دانلود
فرآیند صدور کد شناسایی محصول کشاورزی
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
مدرک زمین به نام متقاضی 11176
تایید آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد 11568
قرارداد متقاضی با مدیر کنترل کیفیت 12724
قرارداد متقاضی با شرکت بازرسی 12725

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 بند 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 بند 6 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 بند 6-1-5 دانلود

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 بند 6-1-4 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 بند 6-1-5 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 بند 6-2-1-1 دانلود
هزینه صدور کد شناسایی محصول کشاورزی
نمونه کد شناسایی محصول کشاورزی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید کد شناسایی محصول کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
مدرک زمین به نام متقاضی 11176
پروانه بهره برداری گلخانه 11559
پروانه بهره برداری واحد تولید قارچ خوراکی 11560
پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت 11561
گواهی تایید صلاحیت نهاد بازرسی 11562
تایید آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد 11568
قرارداد متقاضی با مدیر کنترل کیفیت 12724
قرارداد متقاضی با شرکت بازرسی 12725
پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها 12726

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 بند 6-2-1 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 بند 6-2-2 دانلود
مدت زمان تمدید کد شناسایی محصول کشاورزی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 بند 6-1-7 دانلود
مدت اعتبار کد شناسایی محصول کشاورزیهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح کد شناسایی محصول کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح کد شناسایی محصول کشاورزیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار کد شناسایی محصول کشاورزیهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال کد شناسایی محصول کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 بند 6-3-1 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو کد شناسایی محصول کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
نتایج بررسی های آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرجع 10375

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 4-6 دانلود

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

11102 1397/11/10 3-6 دانلود