2.7/5 - (4 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور کد شناسایی مصنوعات طلامشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ کد شناسایی مصنوعات طلا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 15 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور کد شناسایی مصنوعات طلا


عنوان مدرک کد مدرک
مفاصاحساب پرداخت تمام هزینه های قانونی 11140
درخواست دریافت کد شناسایی 11457
قرارداد رسمی برای انجام عیارسنجی تولیدات 11584
معرفی نامه مسئول کنترل عیار 11680
فرم تعهدنامه کد شناسایی مصنوعات طلا 11680
آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی (برای متقاضی حقوقی) یا ارائه مدارک شناسایی فردی 11680

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن

 11462 1396/02/18 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن

11462 1396/02/18 یادآوری 1 بند 6-1-10 دانلود
هزینه صدور کد شناسایی مصنوعات طلاعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

11451 1397/04/26 9-5-4 دانلود
نمونه کد شناسایی مصنوعات طلا صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید کد شناسایی مصنوعات طلا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست تمدید مجوز 12248
نتیجه بازرسی از واحد 12249
نتیجه مطابقت نمونه برداری و آزمون 12250

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن

11462 1396/02/18 6-2 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید کد شناسایی مصنوعات طلا

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

11451 1397/04/26 9-5-4 دانلود
فرآیند اصلاح کد شناسایی مصنوعات طلا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن

11462 1396/02/18 یادرآوری 2 بند 6-1-15
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال کد شناسایی مصنوعات طلا


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال کد شناسایی مصنوعات طلا


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن

11462 1396/02/18 6-3 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورت جلسه کمیته فنی 12251

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن

11462 1396/02/18 6-3 دانلود