به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت گواهینامه ثبت دائم کشتی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه ثبت دائم کشتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 15 دانلود

آیین نامه اجرائی ماده 28 قانون دریایی ایران

11601 1396/03/30 مواد 18 و 21 دانلود

قانون اصلاح قانون دریایی ایران

11602 1391/09/25 ماده 1 دانلود

آیین نامه ثبت کشتی ها و شناورها

11603 1344/09/10 ماده 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه ثبت دائم کشتی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی و اساسنامه 12193

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 قسمت دوم – ماده 8 الی 15 دانلود

دستورالعمل ثبت موقت و دائم واحدهای شناور

11647 1381/12/27 صفحات 12 و 13 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
احراز هویت مالکین شناورها 10096 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره ثبت اسناد و املاک 0 www.iccima.ir
استعلام مالکیت افراد بر شناورها 10322 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – دفاتر اسناد رسمی 0 ssaa.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 بند الف ماده یک دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 15 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار گواهینامه ثبت دائم کشتیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران نسخه کامل

11646 1399/03/10 صفحات 115 و 121 و 123 دانلود
هزینه صدور گواهینامه ثبت دائم کشتیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح قانون دریایی ایران

11602 1391/09/25 ماده 2 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید گواهینامه ثبت دائم کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهینامه ثبت دائم کشتیفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهینامه ثبت دائم کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
مدارک احراز مالکیت شناور 12215

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه ثبت کشتی ها و شناورها

11603 1344/09/10 ماده 26 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح گواهینامه ثبت دائم کشتی

روز
مدت اعتبار گواهینامه ثبت دائم کشتیهزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح قانون دریایی ایران

11602 1391/09/25 ماده 2 دانلود
فرآیند ابطال گواهینامه ثبت دائم کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 21 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهینامه ثبت دائم کشتی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دریایی ایران

11594 1344/02/06 ماده 21 دانلود